Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Lepka Lech Jan

Lech Jan Lepka, ur. 4 VI 1951 w Dzierzgoniu k. Sztumu. Ukończył Technikum Ekonomiczne w Sztumie (1970).

1970-1971 pracownik Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Dzierzgoniu, 1971-1973 zasadnicza służba wojskowa, 1973-1976 pracownik Gdańskich Zakładów Produkcji Betonów Trójbet Zakład w Dzierzgoniu, 1976-1977 kierownik Ludowego Klubu Sportowego Powiśle tamże, 1977-2002 kierownik sekcji ekonomicznej w Przedsiębiorstwie Przemysłu Betonów Prefabet-Gdańsk Zakład w Dzierzgoniu (później Prefbud Sp. z o.o.).

Od IX 1980 w „S”, współorganizator (z Michałem Wasiewiczem) Komitetu Założycielskiego w Prefabecie oraz miejskiej struktury „S” w Dzierzgoniu, następnie wiceprzewodniczący KZ w Prefabecie, X 1980 – IX 1981 przewodniczący Prezydium Oddziału Terenowego „S” w Dzierzgoniu; w VI i VII 1981 delegat na I WZD Regionu Elbląskiego; od X 1980 członek Regionalnej Komisji Koordynacyjnej Budownictwa „S” w Elblągu.

13-14 XII 1981 członek Komitetu Protestacyjnego w Prefabecie (oflagowanie zakładu, akcja ulotkowa); od 1982 współorganizator, uczestnik (m.in. z M. Wasiewiczem, Teresą Karol, Heleną Kołek, Ryszardem Wójcikiem, Stanisławem Nowogrodzkim) nieformalnej grupy „S” w Prefabecie: akcje ulotkowe, plakatowania, malowania na murach, kolportaż pism podziemnych, m.in. „Zwyciężymy” i „Biuletynu Informacyjnego Regionu Elbląskiego NSZZ «Solidarność»”. 1981-1989 przewodniczący Rady Pracowniczej w Prefabecie. W 1989 zaangażował się w działalność Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie.

Od 1989 współorganizator z Michałem Wasiewiczem struktur „S” w PPB Prefabet oraz w Podregionie Dzierzgoń; 1989-1994 wiceprzewodniczący KZ w Prefabecie (później Prefbud Sp. z o.o.); od 2002 na rencie. 2003-2007 ławnik Sądu Rejonowego w Kwidzynie Wydz. Rodzinny i Nieletnich. Od 2007 działacz Wspólnoty Mieszkaniowej, od 2008 przewodniczący Zarządu Wspólnoty. Od 2017 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2014).

 

Leszek Koszytkowski

Opcje strony

do góry