Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Leszczyński Marian

Marian Leszczyński, ur. 4 V 1946 w Namysłowie. Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu (1969).

1969-1978 wykładowca na Politechnice Wrocławskiej, 1980-1981 na Politechnice Białostockiej. Od 1971 w PZPR, w 1981 I sekretarz Komitetu Uczelnianego PZPR PB, organizator Białostockiego Forum Myśli Partyjnej, tzw. struktur poziomych w PZPR.

Od X 1980 członek KZ „S” PB; od 1981 autor artykułów ekonomicznych i społeczno-politycznych w „Biuletynie Informacyjnym MKZ NSZZ «S» Region Białystok”.

14 XII 1981 złożył legitymację PZPR, przez pół roku zawieszony w pełnieniu obowiązków służbowych, następnie zdegradowany na stanowisko pracownika naukowo-technicznego, w XI 1982 zwolnił się z pracy. XII 1982 – 1988 główny ekonomista w Spółdzielni Inwalidów Naprzód Naprzód „Naprzód”, podtytuł: „Pismo Grupy Politycznej Wola”, wydawane w Warszawie IX 1985 – XI 1986; od n-ru 3 z 1985 sygnowane przez Wydawnictwo Grup Politycznych Wola. w Białymstoku. 1982-1983 członek Tymczasowej Komisji Wykonawczej „S” Regionu Białystok. 1982-1989 autor do podziemnego „Biuletynu Informacyjnego TKR NSZZ «S» Region Białystok” oraz warszawskich pism „Most” i „Spectator”. 7 I 1983 aresztowany, oskarżony o pomoc ukrywającym się działaczom „S”, przetrzymywany w areszcie mimo inwalidztwa, 3 II 1983 Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Białymstoku umorzyła postępowanie, 4 II 1983 zwolniony. Kontynuował działalność w podziemiu (m.in. w kontakcie z Henrykiem Wujcem); współorganizator spotkań KIK (m.in. z Andrzejem Ajnenkielem, Ryszardem Kapuścińskim, Januszem Onyszkiewiczem, Władysławem Siła-Nowickim). W 1988 założyciel w Białymstoku Przedsiębiorstwa Wdrażania Innowacji Techniczno-Organizacyjnych ITO Sp. z o.o. (zatrudniał wyłącznie osoby represjonowane w stanie wojennym). W 1988 po katastrofie pociągu przewożącego chlor organizator protestów przeciw przewożeniu niebezpiecznych ładunków przez Białystok.

W 1989 członek KO „S” Ziemi Białostockiej. 1994-1998 dyr. generalny Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej; 1998-2007 wiceprezes ds. finansów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 2007-2008 prezes. 1991-2006 w UD/UW/PD demokraci.pl (w 2002 w Radzie Krajowej UW).

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000).

1985-1987 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Białymstoku w ramach SOS krypt. Kulas; do 1989 przez p. V RUSW w Białymstoku w ramach SOR krypt. Fanatycy.

 

Tomasz Danilecki

Region Białystok, Białystok

Opcje strony

do góry