Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Lewandowska-Kozimala Irena

Irena Lewandowska-Kozimala, ur. 14 IV 1961 w Przeworsku. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, kierunek historia (1985) oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek administracja i zarządzanie (1998), doktorat (2002).

Od 1981 w NZS; członek Komisji Uczelnianej NZS w WSP. XI-XII 1981 współorganizatorka i uczestniczka studenckiego strajku solidarnościowego ze studentami radomskiej WSI, na WSP.

1982–1988 współpracowniczka RKW w Rzeszowie i Przeworsku. Łączniczka i kurier oraz organizatorka pomocy internowanym i więzionym. Kolporterka podziemnych pism m.in.: „Solidarność Trwa”, „Busola”, „Żądło”, „Ziemia Mielecka”, „Trwamy”, „Tygodnik Mazowsze”, „Wola”, „Z Dnia na Dzień”, „PWA. Przegląd Wiadomości Wiadomości „Wiadomości”, biuletyn wydawany przez podziemną „S” Regionu Mazowsze w Warszawie 15 XII 1981 – 1 IV 1990. Agencyjnych”, „Pobudka”. 1983–1987 instruktorka harcerska, drużynowa 13. Drużyny Starszoharcerskiej im. Orląt Lwowskich. 1984–1987 nauczycielka w SP w Dębowie k. Przeworska. Od 1985 uczestniczka i współorganizatorka niezależnych inicjatyw, m.in. IV Katolickiego Tygodnia Historycznego w Rzeszowie (1988) i podobnych wydarzeń w Przeworsku. 1987–1989 członek Diecezjalnej Rady Kultury przy bp. ordynariuszu przemyskim Ignacym Tokarczuku. 1987–1991 adiunkt w Muzeum w Przeworsku, w 1988 inicjatorka powstania „S” tamże.

W 1989 współzałożycielka ZHR w Warszawie; przew. KO w Przeworsku, wiceprzew. KO woj. przemyskiego. 1990–1994 radna Miasta Przeworska z listy KO. 1991–1998 kierownik Urzędu Rejonowego w Przeworsku, w 1998 w Kolbuszowej. 1999–2002 z-ca dyr. Wydz. Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Od 2002 wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, 2007 -2015 i od 2016 dyr. Instytut Historii tamże. Od 2016 dyr. Wydz. Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.

Autorka książek: Skauting polski w Galicji Wschodniej (1994), Lwowska Chorągiew Harcerek ZHP 1911–1939 (2003), Lwowska Chorągiew Harcerzy 1921–1939 (2007), Polski Skauting męski w Galicji Wschodniej w latach 1911–1920 (2009), Kadra instruktorska Lwowskiej chorągwi harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1918–1945 (2010), Żołnierze Wyklęci. Z dziejów partyzantki antykomunistycznej w powiecie przeworskim w latach 1944–1956 (2015) oraz wielu artykułów w czasopismach regionalnych.

14 IV 1987 – 13 XI 1989 rozpracowywana przez RUSW w Przeworsku w ramach KE krypt. Zuch.

 

Michał Stręk

Przeworsk, Region Południowo-Wschodni, Region Rzeszów, Rzeszów

Opcje strony

do góry