Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Lewandowski Andrzej

Andrzej Lewandowski, ur. 2 I 1954 w Częstochowie. 1973-1976 i 1980-1982 student Politechniki Częstochowskiej, Wydz. Metalurgiczny.

1973-1983 aktywny uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego przy Kurii Diecezjalnej w Częstochowie. W 1976 współpracownik Andrzeja Czumy. We IX 1976 uczestnik (z Marianem Piłką) akcji przerzucania przez Przełęcz pod Chłopkiem w Tatrach powielacza ofiarowanego przez Jerzego Giedroycia A. Czumie. 15 IX 1976 wyjechał z kraju z zamiarem ucieczki na Zachód; 20 IX 1976 zatrzymany w Bułgarii, przetrzymywany w areszcie MSW w Sofii, dwukrotnie pobity podczas przesłuchań; 13 XII 1976 skazany wyrokiem Sądu Okręgowego w Smoljan na 3 lata więzienia za próbę nielegalnego przekroczenia granicy; 24 I 1977 Sąd Najwyższy Bułgarskiej Republiki Ludowej zmniejszył wyrok do 2 lat; osadzony w Centralnym Więzieniu w Sofii, następnie w Pazardžik; w II 1978 zwolniony na mocy amnestii, wrócił do Polski.

W X 1980 powrócił na studia na PCz; od XII członek Tymczasowego Komitetu Założycielskiego NZS PCz; w 1981 delegat na Konwent NZS PCz i na I KZD NZS w Krakowie, III-VI 1981 przewodniczący Zarządu Uczelnianego NZS, od IV 1981 członek Komisji Koordynacyjnej NZS Częstochowa. Od V 1981 kolporter wydawnictw niezależnych, organizator sprzedaży i sprzedawca na jawnym stoisku przy Wydziale Metalurgii PCz, zaopatrywał Bibliotekę NZS na PCz. 3 V 1981 współorganizator pielgrzymki akademickiej na Jasną Górę, 15 V 1981 wiecu w związku z zamachem na Ojca Świętego Jana Pawła II i tzw. cichego marszu na Jasną Górę, 25 V 1981 wiecu w obronie więźniów politycznych w Częstochowie. W 1981 członek redakcji niezależnego pisma „Nowy Indeks”. W VI 1981 odwołany, niezgodnie ze statutem, z funkcji przewodniczącego ZU.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu i Nowym Łupkowie, zwolniony 29 VI 1982.

Od 1983 na emigracji w USA.

Odznaczony przez redakcję „Niedzieli” Medalem Mater Verbi (2003).

1976-1980 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Częstochowie w ramach SOR krypt. Pływak; 1982-1983 przez Wydz. III KW MO/WUSW w Częstochowie w ramach KE krypt. Reformator.

Wojciech Rotarski|Jarosław Neja

Region Częstochowa, Częstochowa

Opcje strony

do góry