Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Lewandowski Jacek

Jacek Lewandowski (obecnie Słomski), ur. 6 II 1964 w Toruniu. Ukończył wieczorowe LO tamże (1988), kursy i szkoły resortowe MSWiA w Szczecinie, Pile, Legionowie (do 1997).

1982-1987 drukarz, kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „Grześ”, „Toruński Informator Solidarności”), organizator akcji ulotkowych i plakatowych. 1982-1984 współzałożyciel i lider młodzieżowej grupy Solidarność-Brzask; organizator kolportażu na Kujawach, prowadził magazyn wydawnictw podziemnych, 1982-1986 założył i prowadził we własnym mieszkaniu podziemną bibliotekę. 1982-1988 uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego przy kościele oo. jezuitów i Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele Wniebowstąpienia NMP w Toruniu. 1986-1989 współorganizator Mszy za Ojczyznę, spotkań samokształceniowych, uczestnik pielgrzymek na Jasną Górę. 1983-1984 sanitariusz w Szpitalu Miejskim w Toruniu, 1984-1986 operator maszyn włókienniczych w Zakładach Włókien Chemicznych Elana, członek TKZ. W 1984 współzałożyciel i autor podziemnego pisma „Bastion”. 1986-1987 robotnik w Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyczno-Cieplnym w Toruniu. 1986-1988 organizator kolportażu, kurier wydawnictw podziemnych między Warszawą, Krakowem, Łodzią, Gdańskiem, Lublinem, Wrocławiem, Katowicami, Płockiem, Toruniem; uczestnik Klubu Myśli Politycznej, współpracownik wydawnictwa Kwadrat (druk, skład), słuchacz Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego, uczestnik Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego założonej przez o. Jacka Pleskaczyńskiego. 1986-1988 w KPN, założyciel partii w Toruniu, 27 X 1987 – 3 XI 1988 szef Pomorskiego Okręgu KPN (następnie przekształconego w Obszar VIII KPN), członek Centralnego Kierownictwa Akcji Bieżącej, uczestnik kongresów partii, marszów szlakiem I Kadrowej, organizator manifestacji, współtwórca pism KPN „Victoria”, „Posłaniec”. W 1988 z-ca kierownika działu administracji i zaopatrzenia w Pomorskich Zakładach Wytwórczych Aparatury Niskiego Napięcia Ema-Apator, wspomagał Polską Partię Chłopską i Niezależny Ruch Społeczny Ziemia Chełmińska.

W 1989 w PSL tzw. wilanowskim, 11 XI 1989 organizator i uczestnik kongresu partii. W 1990 kasjer w II Oddziale PKO w Toruniu, członek KZ „S” tamże, od 1990 w wydziale kryminalnym policji.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

Krzysztof Biernacki

Toruń, Region Toruń

Opcje strony

do góry