Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Lewicka-Pezowicz Zofia

Zofia Lewicka-Pezowicz, ur. 1 I 1946 w Białymstoku. 1964-1968 studentka Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek socjologia; absolwentka studiów eksternistycznych na Uniwersytecie Łódzkim, kierunek socjologia (1977).

W 1966 przewodnicząca komitetu wydziałowego ZMS na UW, współorganizatorka manifestacji podczas warszawskiego pochodu 1 V ws. m.in. uwolnienia Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego i manifestacji pod ambasadą USA przeciw wojnie w Wietnamie, latem 1966 usunięta z ZMS. Współorganizatorka (z Eugeniuszem Chyłą, Maciejem Czechowskim, Józefem Dajczgewandem, Ryszardem Kamińskim, Jerzym Robertem Nowakiem, Wiktorem Perytem) nieformalnej grupy dyskusyjnej Nowe Formy. W III 1968 uczestniczka wieców studenckich na UW, relegowana z uczelni. 1968-1969 zatrudniana sezonowo w Stacji Oceny Sadzeniaków Ziemniaka w Dojlidach; 1971-1973 zatrudniona w białostockiej ekspozyturze PKS; 1975-1976 w Regionalnym Związku Spółdzielni Inwalidów w Białymstoku; 1977-1978 w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki; 1978-1981 w Ośrodku Badań Naukowych w Białymstoku. 1976-1981 współpracowniczka KOR, następnie KSS KOR. Kolporterka w Białymstoku wydawnictw Instytutu Literackiego w Paryżu.

Od jesieni 1980 w „S”, organizatorka struktur „S” w OBN; doradca MKZ, od połowy 1981 ZR Białystok, następnie kierownik Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych w ZR; współredaktorka, autorka do „Biuletynu Informacyjnego ZR Białystok NSZZ «S»”; organizatorka pomocy prawnej dla osób represjonowanych, w tym zwolnionych z pracy za udział w wydarzeniach Czerwca ’76; współpracowniczka białostockiego KOWzP (m.in. ws. zaginięcia Zbigniewa Simoniuka i Krzysztofa Zagierskiego).

Po 13 XII 1981 organizatorka pomocy prawnej dla osób represjonowanych (we współpracy m.in. z Lechem Mieczysławem Lebensztejnem), uczestniczka innych akcji pomocy, w tym wydawania leków z darów; autorka w podziemnym „Biuletynie Informacyjnym”. Wielokrotnie wzywana na przesłuchania i rozmowy ostrzegawcze. 1983-1986 młodszy asystent w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Choroszczy.

Od III 1987 na emigracji w Kanadzie, mieszka w Vancouver.

Do 1979 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO w Białymstoku w ramach KE.

 

Tomasz Danilecki

Białystok, Region Białystok

Opcje strony

do góry