Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Liberkowska Hieronima

Hieronima Liberkowska, ur. 27 VII 1945 w Woźnej Wsi k. Grajewa. Absolwentka Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu (1967), Podyplomowego Studium Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim (1977).

1967-1969 pracowniczka Państwowego Technikum Hodowli Roślin i Nasiennictwa w Bojanowie, 1969-1972 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Nietkowicach, 1973-1979 Urzędu Gminy w Zielonej Górze, 1980-1982 Urzędu Wojewódzkiego tamże. Do 18 XII 1981 w PZPR.

Od IX 1980 w „S”; przewodnicząca KZ przy Urzędzie Wojewódzkim, członek Prezydium KKK „S” Pracowników Administracji Państwowej, delegat na I KZD; członek zespołu negocjacyjnego z rządem ws. przynależności do „S” pracowników MON, MSW, administracji państwowej przy KKP.

Po 13 XII 1981 działaczka tajnych struktur „S” w regionie, 1982-1983 współredaktorka wznowionego w podziemiu „Zielonogórskiego Serwisu Informacyjnego Solidarność”, kolporterka (we współpracy z m.in. Franciszkiem Rymaszewskim, Stanisławą i Bogusławem Grabowskimi, Dorotą Skibińską, Andrzejem Ogłozińskim) podziemnej prasy, książek; 17 I 1984 aresztowana w związku ze śledztwem dot. pisma „ZSIS”, 28 VI 1984 zwolniona.

W 1989 współorganizatorka struktur „S” (porządkowała dokumentację komisji zakładowych), uczestniczka przygotowywań do II WZD. 1992-1995 z-ca przewodniczącego Rady Nadzorczej ZUS Oddział w Zielonej Górze. 1992-1994 zaangażowana w działalność Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (wsparcie społeczne w sprawach sądowych). Członek PO, Amnesty International.

Przemysław Zwiernik

Region Zielona Góra, Zielona Góra

Opcje strony

do góry