Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Liberkowska Hieronima

 

Hieronima Liberkowska, ur. 27 VII 1945 w miejscowości Woźnawieś k. Grajewa. Absolwentka Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, Wydz. Rolniczy (1967), absolwentka Podyplomowego Studium Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (1977).

17 III 1972 - 18 XII 1981 w PZPR.

1967–1969 nauczycielka w Państwowym Technikum Hodowli Roślin i Nasiennictwa w Bojanowie, 1969–1972 agronom w Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Nietkowicach, 1973–1979 naczelnik Urzędu Gminy w Zielonej Górze, 1980–1982 st. inspektor Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze.

Od 1978 w kontakcie z Bogusławem Śliwą z Kalisza (otrzymywała niezależne wydawnictwa KSS KOR).

Od 1980 w „S”; przew. KZ w Urzędzie Wojewódzkim w Zielonej Górze, członek prezydium KKK Pracowników Administracji Państwowej, IX/X 1981 przedstawicielka KK PAP podczas I KZD, członek zespołu KKP działającego pod przew. Adama Niezgody, powołanego do rozmów ze stroną rządową ws. przynależności do „S” pracowników MON, MSW i administracji państwowej. X/XI 1981 członek komisji powołanej przez wojewodę zielonogórskiego do rozpatrzenia zarzutów postawionych dyrekcji Zakładu Rolnego w Lubogórze przez „S”.

1982 zwolniona z pracy, 1982–1989 własna działalność gospodarcza. 1982–1983 współredaktorka i kolporterka pod­ziem­nego pisma „Zielonogórski Serwis Informacyjny” (m. in. z Franciszkiem Rymaszewskim, Stanisławą i Bogusławem Grabowskimi, Dorotą Skibińską i Andrzejem Ogłozińskim). 1983–1984 uczestniczka nieformalnych spotkań działaczy „S” w mieszkaniu Barbary Rossman w Warszawie. 17 I 1984 zatrzymana, 19 I aresztowana, osadzona w AŚ w Zielonej Górze/ZK w Krzywańcu; 13 V, 13 VI uczestniczka głodówki, 28 VI 1984 zwolniona na mocy amnestii.

1989–1996 zaangażowana w działalność „S”, w prace społecznie przy porządkowaniu dokumentacji komisji zakładowych, przygotowywaniu II WZD i działalność Komisji Historycznej). 1990–1995 st. inspektor, kierownik Działu Prognoz i Analiz Wydz. Polityki Regionalne Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze, 1996–1998 dyr. Wydz. Zdrowia tamże, III – XII 1998 doradca Wojewody Zielonogórskiego. 1991–1995 z-ca przew. Rady Nadzorczej ZUS Oddział w Zielonej Górze. 1992–1994 zaangażowana w działalność społeczną – prowadzenie spraw sądowych Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa ws. dot. sporu ze Wspólnotą Mieszkaniową. 2000–2001 członek Amnesty International i 2002–2003 w PO.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013).

26 II 1981 – 9 XI 1984 rozpracowywana przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO/WUSW w Zielonej Górze w ramach SOS/SOR krypt. Planistka/Pryzmat; 20 XI 1984 – 9 VIII 1989 przez Wydz. V WUSW w ramach KE krypt. Aktywna.

 

Przemysław Zwiernik

Region Zielona Góra, Zielona Góra

Opcje strony

do góry