Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Liberadzki Andrzej

Andrzej Liberadzki, ur. 8 VIII 1947 w Warszawie. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Mechanicznego-Technologicznego (1971).

1971–1973 asystent w Zakładzie Organizacji Produkcji Przemysłu Maszynowego Politechniki Gdańskiej, 1971–1973 kierownik gdańskiego oddziału tygodnika studenckiego „Politechnik”, 1973–1975 sekretarz redakcji „Tygodnika Morskiego”, 1975–1981 sekretarz redakcji, publicysta, kierownik działu społecznego, z-ca redaktora nacz. „Czasu. Tygodnika Społecznego”.

1976–II 1982 w PZPR (odejście na własną prośbę w proteście przeciw stanowi wojennemu), X 1980–XII 1981 działacz tzw. struktur poziomych PZPR, X 1980–XII 1981 członek Rady Krajowej SDP.

Po 13 XII 1981 rezygnacja z pracy dziennikarza w oficjalnych mediach, nast. objęty zakazem wykonywania zawodu, 1982–1983 bez zatrudnienia. 1982–1985 regionalny reprezentant zdelegalizowanych władz SDP, współorganizator i koordynator pomocy socjalnej dla dziennikarzy zwalnianych z pracy (pomoc w znalezieniu pracy przy pisaniu dla podziemnych i emigracyjnych wydawnictw). 1983–1989 projektant systemów organizacyjnych w biurze projektowym OAW Inżynierska Spółdzielnia Pracy w Gdańsku. 1983–1986 organizator, z Maciejem Łopińskim, współpracy środowiska dziennikarzy z wydawnictwami podziemnymi, nast. także emigracyjnymi, redaktor podziemnego biuletynu „»Solidarność«. Pismo Regionu Gdańskiego”, współpracownik RKK Gdańsk, 1987–1988 wydawca i redaktor podziemnego pisma „Przekaz”, opiekun utalentowanych adeptów dziennikarstwa z podziemnej prasy szkolnej, zakładowej i opozycyjnej.

V–VI 1989 redaktor „Tygodnika Wyborczego” kolportowanego na Pomorzu Gdańskim, 1989–1991 współzałożyciel, z-ca redaktora nacz., nast. redaktora nacz. „Tygodnika Gdańskiego”, 1991 kandydat na posła w wyborach do Sejmu RP z listy NSZZ „S”, 1992–1995 dyr. firmy wydawniczo-handlowej Przekaz Sp. z o.o., 1995–1997 z-ca, nast. redaktor nacz. „Dziennika Bałtyckiego”, 1999–2001 doradca ds. mediów w gabinecie premiera Jerzego Buzka, 2000–2007 kierownik działu, nast. prezes Zarządu Agencji Rozwoju Pomorza SA, 2006–2008 przew. Rady Nadzorczej Presspubliki (wydawcy „Rzeczpospolitej”). Od 2008 na emeryturze.

Członek rad nadzorczych mediów publicznych: Radia Gdańsk (2000–2001), TVP SA (2001–2003), Polskiego Radia (2009–2011). 2006–2010 przew. Rady Kuratorów Fundacji Archiwum Filmowe Drogi do Niepodległości. 2016–2018 prezes Zarządu i redaktor Nacz. Radia Gdańsk.

8 II 1984–5 X 1989 rozpracowywany przez Inspektorat 2 WUSW w Gdańsku w ramach KE krypt. Łącznik.

Uhonorowany odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdański

Opcje strony

do góry