Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Liber Mieczysław

Mieczysław Liber, ur. 30 XII 1953 w Nowym Sączu. Ukończył Technikum Mechaniczne w Leżajsku (1978).

1971-1972 pracownik Huty Szkła Okiennego w Jaworznie-Szczakowej, IV-X 1972 KWK Komuna Paryska w Jaworznie, 1972-1974 zasadnicza służba wojskowa w Przemyskim Oddziale Wojsk Ochrony Pogranicza, 1974-1975 ponownie pracownik KWK w Jaworznie (pod ziemią), 1975-1980 tokarz w Hucie Stalowa Wola Fabryka Maszyn w Leżajsku.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego w FM, od XI 1980 MKZ w Leżajsku, oddelegowany do pracy związkowej, od XII 1980 przewodniczący KZ w FM; w VI, VII i VIII 1981 delegat na I WZD Regionu Rzeszowskiego; w 1981 współzałożyciel MKK w Leżajsku, od XI 1981 przewodniczący.

18-20 XII 1981 zatrzymany, przesłuchiwany w KW MO w Rzeszowie, 20 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, zwolniony 26 II 1982. Po wyjściu w kontakcie ze strukturami podziemnej „S” w Rzeszowie i w Stalowej Woli, organizator podziemnej „S” na terenie Leżajska; od 1983 drukarz ulotek i kolporter pism podziemnych, m.in. „Solidarność Trwa”, „Tygodnika Mazowsze”. 1982-1986 zatrzymywany i przesłuchiwany, zastraszany, nachodzony przez SB w domu i w pracy, 1983-1985 kilkakrotnie rewizje w mieszkaniu. W II 1984 założyciel i przewodniczący Terenowej Komisji Wykonawczej w Leżajsku, IV 1984 – 1987 współwydawca pisma TKW „Żądło”. 1984-1988 współorganizator Duszpasterstwa Środowiskowego i Rolników Indywidualnych przy klasztorze oo. Bernardynów w Leżajsku. W 1988 organizator wsparcia dla strajkujących robotników Huty Stalowa Wola Wola „Wola”, pismo wydawane w Warszawie I 1982 – 11 IX 1989, od 1989 jako oficjalne pismo „S” Regionu Mazowsze. i Nowej Huty (przekazał na rzecz strajkujących zebrane kilkaset tys. zł).

Od X 1988 jawny działacz związkowy na terenie Leżajska. VI 1989 – III 2001 przewodniczący KZ „S” w FM w Leżajsku, delegat na kolejne WZD Regionu Rzeszowskiego, członek ZR; od 1989 przewodniczący MKK w Leżajsku (później Leżajska Delegatura „S”). W 1989 uczestnik prac KO w Leżajsku, przewodniczący Komitetu Wyborczego w wyborach 4 VI, w 1990 w wyborach prezydenckich. 1992-1996 członek Rady Nadzorczej przy Szpitalu Powiatowym w Leżajsku. 1996-2001 przewodniczący AWS Ziemi Leżajskiej.

Odznaczony przez Stowarzyszenie Polskich Więźniów Politycznych: Krzyżem Więźnia Politycznego (1997), Orderem Męczeństwa i Zwycięstwa dla Represjonowanych od 1939 do 1989 r. za Walkę o Polskę Wolną i Sprawiedliwą (1997); odznaczony Krzyżem Semper Fidelis (1997), Srebrnym Krzyżem Zasługi (2001), statuetką Pomnika Poległych Stoczniowców (Krzyży Gdańskich) (2005), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

2 III 1981 – 26 VII 1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Rzeszowie w ramach SO krypt. Azymut; 26 VII 1982 – 6 II 1983 przez Wydz. V KW MO w Rzeszowie w ramach KE krypt. Klon; 6 XII 1983 – 12 V 1987 przez RUSW w Leżajsku w ramach SOS/SOR krypt. Plac; 13 V 1988 lub 1987 – 14 VIII 1989 przez RUSW w Leżajsku w ramach KE/SOS krypt. Konwojent/Pewni.

 

Michał Stręk

Region Rzeszowski, Leżajsk

Opcje strony

do góry