Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Linczowska Ewa

Ewa Linczowska, ur. 3 XI 1954 w Ząbkowicach Śl. Ukończyła Technikum Mechaniczne w Bytomiu (1974).

1974-1975 pracowniczka Przedsiębiorstwa Transportowego Handlu Wewnętrznego w Bytomiu, 1975-1982 Huty Katowice w Dąbrowie Górniczej. W 1977 uczestniczka protestu na Wydz. Remontów Urządzeń Automatyki A-62 HK (odmowa wykonywania pracy wykraczającej poza zakres obowiązków). 1974-1980 działaczka zakładowa ZZ Hutników, wystąpiła, gdy związek odmówił poparcia strajku w VIII 1980.

29-31 VIII 1980 uczestniczka strajku w HK; od IX 1980 w „S”.

13-23 XII 1981 podczas strajku w HK łączniczka i organizatorka żywności; 27 XII 1981 zwolniona z pracy, po kilku dniach przywrócona. I 1982 – IX 1983 członek redakcji (tzw. grupa dąbrowska), autorka w podziemnej edycji „Wolnego Związkowca”; z mężem Markiem Linczowskim drukowała ulotki w swoim mieszkaniu, kolporterka podziemnej prasy, książek i druków okolicznościowych m.in. na terenie HK; od jesieni 1980 prowadziła bibliotekę wydawnictw niezależnych, zlikwidowaną w VII 1985 w wyniku rewizji w mieszkaniu. 11 XI 1982 uczestniczka manifestacji na terenie HK, ponownie zwolniona z pracy; na początku 1983 pozbawiona prawa do służbowego mieszkania. 1982-1989 współorganizatorka pomocy dla uwięzionych i wyrzuconych z pracy w HK, Duszpasterstwa Ludzi Pracy, Mszy za Ojczyznę w kościele św. Antoniego Padewskiego w Dąbrowie Górniczej-Gołonogu. 1983-1986 pracowniczka Zakładów Mięsnych w Dąbrowie Górniczej, 1986-2000 Zakładów Koksowniczych Przyjaźń.

W 1989 członek KO w Dąbrowie Górniczej-Gołonogu. 1996-2001 współorganizatorka i członek RS AWS w Dąbrowie Górniczej. 1999-2000 redaktor naczelna zakładowego pisma „S” „Koksik” w ZK Przyjaźń. Od 2000 pracowniczka Zakładu Remontów Mechanicznych Sp. z o.o.

Halina Żwirska

Dąbrowa Górnicza, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry