Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Linczowski Marek

Marek Linczowski, ur. 4 IV 1952 w Skrzynce k. Myślenic. Ukończył Policealne Studium Zawodowe w Dobczycach (1975).

1973-1974 zatrudniony w Szpitalu Miejskim im. E. Biernackiego w Krakowie, 1974-1975 w Zakładach Naprawczych Sprzętu Medycznego w Krakowie, 1975-1982 w Kombinacie Metalurgicznym Huta Katowice w Dąbrowie Górniczej; w 1977 uczestnik kilkudniowego protestu na Wydziale Remontów Urządzeń Automatyki A-62 (odmowa wykonywania pracy wykraczającej poza zakres obowiązków). 1979-1980 w SD.

29-31 VIII 1980 uczestnik strajku w KM HK, wiceprzewodniczący KS na Wydz. A-62; od IX 1980 w „S”, wiceprzewodniczący Komisji Wydz.

13-23 XII 1981 uczestnik strajku w KM HK, emitował komunikaty o sytuacji w hucie za pomocą nadajnika radiowego KF (krótkofalowego). I 1982 – 1983 autor i członek redakcji podziemnej edycji pisma „Wolny Związkowiec” (w tzw. grupie dąbrowskiej), organizator zaopatrzenia drukarni; drukarz (z żoną Ewą) ulotek we własnym mieszkaniu, kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. „Wolnego Związkowca”, książek, ulotek i druków okolicznościowych, np. tzw. Listu gończego za gen. Jaruzelskim) na terenie KM HK. Współorganizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy i Mszy za Ojczyznę w kościele św. Antoniego w Dąbrowie Górniczej; współzałożyciel KIK w Dąbrowie Górniczej. 11 XI 1982 uczestnik manifestacji na terenie KM HK w związku z delegalizacją „S” przez Sejm PRL; zwolniony z pracy. 25 XI 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Katowicach, 7 XII 1982 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Katowicach; 28 III 1983 skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Katowicach na 6 mies. więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Do VI 1983 bez zatrudnienia, 17 VI – 1 XII 1983 zatrudniony w Zakładzie Tworzyw Sztucznych ERG w Ząbkowicach Sląskich; w XI 1983 Wojewódzki Sąd Pracy w Katowicach na rozprawie odwoławczej uznał wypowiedzenie z 11 XI 1982 za bezskuteczne, XII 1983 – 31 XII 1985 ponownie zatrudniony w HK. Drukarz „Wolnego Związkowca”; z żoną Ewą prowadził bibliotekę wydawnictw niezależnych (założoną jesienią 1980, zlikwidowaną 28 VIII 1985 w wyniku rewizji mieszkania); kolejny raz zwolniony z pracy m.in. za używanie narzędzi będących własnością HK przy pracach konserwatorskich w ZOZ w Dąbrowie Górniczej, do których wykonania był delegowany z HK. 14 X 1985 Sąd Pracy w Dąbrowie Górniczej doprowadził do ugody, w efekcie czego odszedł z HK za porozumieniem stron 31 XII 1985. 1986-1987 zatrudniony w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego w Dąbrowie Górniczej, w 1987 właściciel zakładu naprawy RTV w Gdowie k. Wieliczki.

W 1989 członek KO w Gdowie. 1989-1995 współpracownik „S” RI tamże. Od 1995 pracownik Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Techmont w Dąbrowie Górniczej.

1982-1983 rozpracowywany przez Wydz. V-1 KW MO/WUSW w Katowicach/p. V-1 RUSW w Dąbrowie Górniczej w ramach SOR krypt. Krab; 1986-1989 przez p. V RUSW w Dąbrowie Górniczej w ramach KE krypt. Marek.

Halina Żwirska

Opcje strony

do góry