Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Lipiec Edward

Edward Lipiec, ur. 27 VI 1936 w Skrzyńcu k. Bełżyc. Absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu (1961).

Od 1956 w ZHP, 1956-1958 członek międzyuczelnianej drużyny instruktorskiej ZHP przy WSR (nawiązującej do tradycji skautingu). 26 VI 1956 świadek wydarzeń na ulicach Poznania; 4 XI 1956 uczestnik spotkania z gośćmi z Węgier w Teatrze Nowym, podczas którego zawiązano Towarzystwo Polsko-Węgierskie, członek TPW, uczestnik akcji oddawania krwi dla powstańców węgierskich. X 1956 – 1958 członek oficjalnego Komitetu Pomocy Więźniom w Poznaniu (opiekowano się więźniami w ZK we Wronkach i ich rodzinami), uczestnik zbiórek pieniędzy na rzecz więźniów i ich rodzin. 1961-1964 agronom w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Żarach, 1964-1970 pracownik Technikum Rolniczego tamże, 1970-1997 rolnik, właściciel gospodarstwa w Drożkowie.

Od XI 1980 organizator struktur rolniczej „S” w woj. zielonogórskim, od 5 I 1981 członek, od 22 VII 1981 przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego „S” RI; w I 1981 uczestnik strajku okupacyjnego rolników w budynku WRZZ w Rzeszowie (delegat woj. zielonogórskiego), VIII-IX 1981 protestu rolników w Glińsku; W XI 1981 powołał tajne 3-osobowe kierownictwo „S” RI w Zielonej Górze (w składzie: Krzysztof Cierpiński, Andrzej Michalszczak, Kazimierz Różycki) przygotowane na wypadek represji ze strony władz PRL.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Zielonej Górze, od 6 I 1982 w Głogowie, 13 VII 1982 zwolniony. Po wyjściu współorganizator pomocy w ramach Diecezjalnego Komitetu Pomocy (powołanego przez bp. Pawła Sochę) dla rodzin osób internowanych i aresztowanych; skarbnik krajowych podziemnych struktur „S” RI; członek Krajowej Komisji Duszpasterstwa Rolników powołanej przez Prymasa Polski, współorganizator Diecezjalnego Duszpasterstwa Rolników prowadzonego przez ks. Eugeniusza Jankiewicza; jako reprezentant świeckich powołany do Komisji Duszpasterstwa Rolników utworzonej przez Konferencję Episkopatu Polski. W 1987 delegat „S” RI na Kongres ICRA (Międzynarodowy Kongres Organizacji Rolniczych) w Rzymie; latem 1988 inicjator powołania jawnych struktur „S” RI.

W 1989 członek KO „S” woj. zielonogórskiego; 1989-1991 senator RP z listy KO „S”; od 1991 działacz „S” RI; kontynuował działalność w Duszpasterstwie Rolników, w 1997 współorganizator pomocy dla ofiar powodzi; uczestnik powołania i przewodniczący Stowarzyszenia Rolnicy Rolnikom, następnie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Chrześcijańskich Organizacji Wiejskich. 1991-2003 prezes Towarzystwa św. Brata Alberta w Żarach, od 2003 wiceprezes. Od 1997 na emeryturze.

1981-1983 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO/WUSW w Zielonej Górze w ramach SO krypt. Gromada; 1988-1989 przez Wydz. VI WUSW w Zielonej Górze w ramach SOR krypt. Ogrodnik.

Przemysław Zwiernik

Region Zielona Góra, Żary

Opcje strony

do góry