Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Lipiec Krzysztof Bogdan

Krzysztof Bogdan Lipiec, ur. 11 X 1959 w Starachowicach. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, Instytut Fizyki (1985).

1978-1979 w SZSP. 1985-1999 nauczyciel w SP nr 11 w Starachowicach, od 1999 w Gimnazjum nr 3 tamże.

Od jesieni 1980 przewodniczący Komitetu Założycielskiego NZS w WSP w Kielcach, w 1981 członek Prezydium Komisji Uczelnianej NZS, współzałożyciel studenckiego KOWzP przy NZS WSP (z Krzysztofem Kasprzykiem, Januszem Kędrackim, Tadeuszem Pawłowskim), szef Sekcji Turystyki NZS WSP, współredaktor pisma NZS WSP „Reflektor” i „Strajkowego Biuletynu Informacyjnego NZS WSP w Kielcach «Kabel»”; do XII 1981 kolporter wydawnictw niezależnych NZS, KPN; 9 XII 1981 delegat NZS WSP w Kielcach na Ogólnopolską Konferencję KS NZS w Poznaniu.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, 3 VII 1982 zwolniony; 1982-1983 organizator pomocy represjonowanym i ich rodzinom, 1982-1985 uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego, 1982-1989 Duszpasterstwa Ludzi Pracy.

Od IV 1989 członek KZ i Prezydium „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w Starachowicach; w 1989 delegat na II WZD Regionu Świętokrzyskiego, w IV 1990 delegat na II KZD. 1997-2001 senator RP z listy AWS; 1998-2002 radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, 2002-2005 radny Powiatu Starachowickiego z listy RS AWS; od 2005 poseł RP z listy PiS; 1998-2001 w RS AWS; od 2002 w PiS, członek Rady Politycznej. W 1998 założyciel i prezes Stowarzyszenia Dolina Kamiennej.

Wyróżniony m.in. Złotą Odznaką Solidarności Nauczycielskiej (2005), odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2006).

1980-1985 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Kielcach w ramach SO krypt. Alfa; 1981-1985 w ramach SOR krypt. Aktyw.

Marek Jończyk

Region Świętokrzyski, Starachowice

Opcje strony

do góry