Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Lipiński Adam

Adam Lipiński, ur. 11 IX 1956 w Głubczycach. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydz. Gospodarki Narodowej (1979).

Od 1976 kolporter wydawnictw niezależnych; w XII 1977 współorganizator wrocławskiego SKS; 1978-1980 autor, drukarz, kolporter podziemnego pisma „Podaj Dalej”; wielokrotnie zatrzymywany, rewidowany. W XI 1979 w związku z nakazem pracy zatrudniony w Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego Hanka w Legnicy, w II 1980 uzyskał zgodę na zatrudnienie w Banku Gospodarki Żywnościowej we Wrocławiu. Wiosną 1980 kolporter ulotek wzywających do bojkotu wyborów do Sejmu PRL i rad narodowych. Od V 1980 pracownik Banku Spółdzielczego w Świętej Katarzynie k. Wrocławia, IX-XII 1980 w Domu Książki we Wrocławiu.

Od IX 1980 w „S”; od XII 1980 pracownik MKZ, w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk, pracownik ZR; w I 1981 założyciel, następnie szef Oficyny Wydawniczej NSZZ „S” Dolny Śląsk; w XI 1981 współzałożyciel niezależnego pisma „Progres”.

Po 13 XII 1981 w ukryciu, uczestnik tworzenia podziemnych struktur RKS „S” Dolny Śląsk, szef drukarń i kolportażu RKS, organizator podziemnych punktów poligraficznych, redaktor pism podziemnych, m.in. „Z Dnia na Dzień”. W I 1982 współorganizator Akademickiego Ruch Oporu (m.in. z Krzysztofem Bąkowskim); 1982-1983 wydawca, redaktor podziemnego pisma „Biblioteka ARO”. W 1983 współtwórca Ruchu Społecznego „S”; współorganizator Wydawnictwa Kret; współtwórca, do 1984 wydawca pisma „Konkret”; do 1985 wydawca, współredaktor pisma „Przegląd Myśli Niezależnej”. W X 1984 ujawnił się na mocy amnestii. Od 1985 kilkakrotnie zatrzymywany, poddawany rewizjom. W 1986 założyciel, następnie redaktor naczelny podziemnego pisma „Nowa Republika”, od 1987 członek redakcji pisma „Region”, w V 1988 współpracownik redakcji „Informatora Strajkowego”. W 1989 współtwórca ruchu Centrum Demokratyczne i pisma plakatowego CD.

Członek Wrocławskiego KO „S”. Od 1990 w PC; 1991-1993 poseł RP z listy Porozumienie Obywatelskie Centrum; od 2001 w PiS, wiceprezes; od 2001 poseł RP z listy PiS. 2005-2007 sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; 2006-2007 szef gabinetu politycznego premiera.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

1978-1984 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Bywalec; 1984-1985 przez Wydz. III WUSW we Wrocławiu w ramach KE krypt. Lipa.

 

Artur Adamski

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry