Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Lipiński Dariusz

Dariusz Lipiński, ur. 4 VIII 1955 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Matematyki i Fizyki (1979), doktorat (1990).

Od 1980, asystent, adiunkt, st. wykładowca w Instytucie Fizyki UAM, od 2011 st. wykładowca na Wydz. Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Od 16 IX 1980 w Uniwersyteckim NiSZZ/NSZZ „S” UAM; w 1981 redaktor pisma „Serwis Informacyjny Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» Uniwersytet im. A. Mickiewicza”.

Po 13 XII 1981 działacz podziemnej „S”, kolporter podziemnych pism (m.in. „Solidarni”), redaktor podziemnego pisma „«Solidarność» – Poznań”. 18 IV 1985 zatrzymany, 20 IV 1985 aresztowany (15–17 VIII 1985 prowadził głodówkę z powodu uniemożliwienia korzystania z posługi religijnej), 4 X 1985 zwolniony, 14 II 1986 Sąd Wojewódzki w Poznaniu umorzył warunkowo śledztwo i wyznaczył okres próbny na 2 lata. W II 1987 zwolniony z pracy, 23 IX 1987 przywrócony przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie.

1989–1990 redaktor „Serwisu Informacyjnego Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» UAM”, 1989–1991 członek KZ (III – XI 1991 przew.), 1992–2002 członek Komisji Rewizyjnej; delegat na WZD Krajowej Sekcji Nauki „S”; 1992–1998 delegat na WZD Regionu Wielkopolska, 1995 – 1998 członek ZR; 1992–1998 delegat na KZD, członek KKR. 1993–1997 autor felietonów w „Tygodniku Solidarność”. 1995 – 2003 i od 2017 członek Rady Programowej TVP SA Oddział w Poznaniu (desygnowany przez ZR); od 2012 Radia Merkury tamże. 1997–2001 w AWS (wiceprzew. Wielkopolskiego Oddziału, 1998–2001 przew. Zarządu Miejskiego AWS w Poznaniu). 1998–2002 przew. Rady Miasta Poznania (2002–2005 wiceprzew.). 2001–2014 w PO (2006–2010 przew. w Poznaniu, 2002–2006 członek Krajowego Sądu Koleżeńskiego i wiceprzew. Komisji Integracji Europejskiej Związku Miast Polskich). 2005 – 2011 poseł RP z listy PO; 2009–2012 przew. delegacji RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. 2009 - 2011 wiceprzew. Zgromadzenia. Od III 2014 w Polsce Razem Jarosława Gowina.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2014), Medalem Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność (2010), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

30 XII 1982 – 13 II 1985 rozpracowywany przez Wydz. II KW MO/WUSW w Poznaniu w ramach KE krypt. Fizyk.

 

Barbara Fabiańska/Przemysław Zwiernik

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony

do góry