Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Lipka Czesław

Czesław Lipka, ur. 4 VIII 1949 w Olkuszu. Ukończył Zasadniczą Szkołę Górniczą w Klimontowie k. Sosnowca (1967).

X 1967 – II 1970 kadet Szkoły Wojsk Pancernych w Poznaniu, usunięty po odmowie wstąpienia do PZPR, do X 1971 przeniesiony do zasadniczej służby wojskowej. 1971-1973 zatrudniony w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń Rud Metali Nieżelaznych w Bytomiu, 1973-1976 w Kombinacie Górniczo-Hutniczym Bolesław w Bukownie, 1976-1979 w PKS w Olkuszu, 1979-1982 w KWK ZMP w Żorach.

29 VIII – 3 IX 1980 uczestnik strajku w KWK ZMP, członek straży strajkowej; od IX 1980 w „S”; przewodniczący Komisji Oddziałowej (Oddział Szybowy), członek KZ. IX 1981 – 1982 współpracownik KPN, członek honorowy grupy w Żorach.

13 XII 1981 współorganizator strajku w KWK ZMP w Żorach, odpowiedzialny za straż strajkową i łączność z innymi kopalniami, następnie oddelegowany do KWK Jastrzębie, 15 XII 1981 wrócił do KWK ZMP (jego relacja z brutalnej pacyfikacji strajku w Jastrzębiu-Zdroju wpłynęła na zakończenie strajku w Żorach); współorganizator zbiórek pieniędzy na pomoc dla represjonowanych. XII 1981 – X 1982 członek grupy podziemnej Legion Polski, szef podgrupy do zadań specjalnych, konstruktor ładunków wybuchowych, współorganizator akcji dywersyjnych, m.in. 31 I 1982 próby wysadzenia pomnika Armii Czerwonej w Żorach, 29 IV 1982 wysadzenia postumentu z godłem ZSRS w Wodzisławiu Śl.; w VIII 1982 zatrzymany, przesłuchiwany, internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, zwolniony po 5 dniach, 10 X 1982 internowany w AŚ przy KW MO w Katowicach, 3 XI 1982 aresztowany, w I 1983 zwolniony z pracy, 11 V 1983 skazany wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach na 4,5 roku więzienia i 2 lata pozbawienia praw publicznych, osadzony w ZK w Strzelinie: 5 XII 1983 – 10 II 1984 uczestnik 68-dniowej głodówki o status więźnia politycznego i poprawę warunków bytowych, po 53 dniach hospitalizowany w szpitalu więziennym we Wrocławiu, gdzie kontynuował głodówkę, zwolniony 8 III 1985. 1985-1986 bez pracy i możliwości zatrudnienia.

Od VI 1986 na emigracji w Australii; 1986-1988 pracownik fabryki tekstylnej w Sydney, 1988-1991 górnik w Philips Holzmann AG Australian Ocean Outfalls Project Bondi, w 1991 w THISS w Sydney, 1991-1997 w Gordonstone w Emeral, 1997-1999 w Okey Creks w Tieri, od 1999 na rencie. 1986-1989 członek Biura Informacyjnego „S” w Sydney i Związku Wolnych Polaków w Australii Solidarność; od 2002 członek Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego w Katowicach, I 2008 – II 2010 członek, do I 2010 przewodniczący ZWPOSW w Australii; od V 2010 członek Stowarzyszenia Działaczy Niepodległościowych Nieprzejednani z siedzibą w Rybniku.

2 VIII 1982 – 24 II 1984 rozpracowywany przez Wydz. V-2 KW MO/WUSW w Katowicach w ramach SOR krypt. Introligator; od 24 V 1985 przez p. V-2 RUSW w Żorach/Wydz. V-2, Inspektorat 2 WUSW w Katowicach w ramach KE krypt. Spłonka.

Halina Żwirska

Region Śląsko-Dąbrowski, Żory

Opcje strony

do góry