Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Lipko Wiesław Andrzej

Wiesław Andrzej Lipko, ur. 6 XII 1927 w Przemyślu, zm. 26 V 2005 w Komarowie k. Zamościa. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydz. Lekarski, przekształcony w 1950 w Akademię Medyczną w Lublinie (1952).

W czasie II wojny światowej uczeń tajnych kompletów. Od jesieni 1943 zaprzysiężony w AK, początkowo jako łącznik, następnie żołnierz plutonu Kedywu Obwodu AK Hrubieszów. W VII 1944 rozbrojony przez armię sowiecką. 1952-1955 lekarz I Kliniki Chirurgicznej w Lublinie, następnie szpitala w Tomaszowie Lubelskim; 1955-1985 lekarz i kierownik Ośrodka Zdrowia w Komarowie (który zorganizował i rozbudował).

Od X 1980 w „S”.

W VIII 1985 inicjator podziemnego pisma „Informator NSZZ «Solidarność» Ziemi Zamojskiej – Roztocza” (od VIII 1986 „Informator NSZZ oraz NSZZ RI «Solidarność» Ziemi Zamojskiej – Roztocza”), które redagował i wydawał we współpracy z „S” oraz „S” RI na Zamojszczyźnie; pierwsze 4 nr. wydrukował w swoim mieszkaniu w Komarowie-Osadzie k. Zamościa. 15 X 1985 aresztowany, przetrzymywany w AŚ WUSW w Zamościu, 17 X – 14 XI 1985 w Szpitalu AŚ Warszawa-Mokotów, następnie w ZK w Zamościu; 22 I 1986 zwolniony za kaucją ze względu na stan zdrowia, 30 V 1986 skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Zamościu na 1 rok i 8 mies. więzienia; 3 XII 1986 Sąd Wojewódzki w Zamościu w rewizji uchylił zaskarżony wyrok i umorzył postępowanie z powodu przedawnienia karalności przypisanego wykroczenia; zwolniony z pracy; II 1986 – III 1989, ponownie redaktor i wydawca swojego pisma (wydał 68 nr.). Od 1986 współinicjator niezależnych obchodów rocznic bitwy z bolszewikami pod Komarowem w 1920. 5 X 1986 – 1989 członek jawnej Tymczasowej Rady „S” Regionu Środkowo-Wschodniego; od II 1989 Międzyzakładowego Tymczasowego Komitetu Organizacyjnego „S” w Zamościu.

W 1989 członek TZR, odpowiedzialny za reaktywację Oddziału „S” w Zamościu, oraz Wojewódzkiego KO „S”. 1989-1991 senator RP z listy KO „S”, członek senackiej Komisji Rolnictwa oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności. W I 1989 przywrócony do pracy w Ośrodku Zdrowia w Komarowie. Od 1997 na emeryturze.

Honorowy Obywatel Komarowa-Osady (2005). Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

1985-1989 rozpracowywany przez WUSW w Zamościu/RUSW w Tomaszowie Lubelskim w ramach SOR krypt. Kret.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Zamość

Opcje strony

do góry