Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Lipkowski Edward

Edward Lipkowski, ur. 15 IV 1936 w Bysławku k. Tucholi, zm. 11 IX 2018 w Gdańsku. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Łączności (1958).

VI 1956 w drodze na praktykę studencką do Krakowa zatrzymany w Poznaniu przez milicję i osadzony w więzieniu na okres dwóch tygodni, podejrzewany o celowe pojawienie się w Poznaniu, aby wziąć udział w walkach ulicznych, zarzut zamachu na władzę ludową, trzech świadków twierdziło, że z bronią w ręku występował przeciw władzy ludowej. X 1956 podczas studiów uczestnik wiecu na PG.

1957–1958 kierownik służby łączności w Zakładzie Energetycznym w Słupsku, 1958–1959 inżynier budowy w Gdańskim Przedsiębiorstwie Robót Telekomunikacyjnych, 1959 konstruktor w Gdańskich Zakładach Teletechnicznych, 1959–2001 asystent projektanta, projektant, st. projektant, kierownik zespołu w gdańskim Biurze Projektów Kolejowych/Biurze Projektów Kolejowych w Gdańsku. Od 2001 na emeryturze.

1961–1980 członek Związku Zawodowego Kolejarzy.

VIII 1980 organizator poparcia dla strajku w Stoczni Gdańskiej, delegat do MKS. W „S” od IX 1980, wiceprzew. Komitetu Założycielskiego, od X 1980 wiceprzew. KZ. X 1980 uczestnik negocjacji między Komisją Rządową i Międzyokręgową Komisją Porozumiewawczą Kolejarzy, 21–27 X 1980 udział w proteście głodowym kolejarzy w Lokomotywowni we Wrocławiu, m.in. ws. zarejestrowania związku. XI 1980–13 XII 1981 wiceprzew. Zespołu Biur Projektów Kolejowych, X 1981 delegat na I Krajowy Zjazd Kolejarzy we Wrocławiu.

1982–1988 uczestniczył w tajnych zebraniach i kolportażu ulotek i prasy podziemnej, w jego mieszkaniu spotkania z działaczami podziemnej „S”.

Od 1989 ponownie w „S”, 1989–1990 wiceprzew. KZ, 1991–1992 przew. Komisji Międzyzakładowej Węzła PKP Gdańsk, 1989–2005 wiceprzew. Zespołu Biur Projektów Kolejowych, 1989–2000 członek Okręgowej Sekcji Kolejarzy. 1992 delegat na III WZD Regionu Gdańskiego. 1993 delegat na Walny Zjazd Okręgowej Sekcji Kolejarzy Region Gdańsk.

1989–1991 działał w Komitecie Obywatelskim w Gdańsku Brzeźnie, od 1994 współzałożyciel, członek Stowarzyszenia Godność.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2016), Medalem Niezłomni (2016).

Arkadiusz Kazański

Opcje strony

do góry