Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Lisiecki Leszek

Leszek Lisiecki, ur. 2 I 1942 w Rudzie Brodzkiej k. Brodów (obecnie Ukraina). Ukończył ZSZ w Gdańsku (1960).

1963–1981 trener wioślarstwa KKS Gedania, od 1984 sędzia krajowych zawodów wioślarskich.

1960–1961 frezer w Zakładach Urządzeń Okrętowych Hydroster w Gdańsku, 1961–2002 frezer, szlifierz, kierownik Wydz. Obróbki Mechanicznej, specjalista ds. obróbki mechanicznej w Gdańskiej Stoczni Remontowej.

W XII 1970 uczestnik strajku w zakładzie i demonstracji ulicznych w Gdańsku.

W VIII 1980 współorganizator strajku w zakładzie, członek KS. Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego na Wydz. W-3; od I 1981 Komisji Wydziałowej, od II 1981 przew. Zakładowej Komisji Rewizyjnej, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, członek Komisji Rewizyjnej Regionu Gdańskiego.

14–16 XII 1981 współorganizator strajku w zakładzie, 1981–1989 współorganizator, przew. TKZ (m.in. zbierał składki na pomoc rodzinom osób represjonowanych, wypłatę statutowych świadczeń) redaktor i szef kolportażu podziemnego pisma „Informator”, 5 XI 1982 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku, 6 XII 1982 zwolniony. 1982–1988 członek Komisji Charytatywnej przy parafii św. Brygidy w Gdańsku. 23 VIII – 1 IX 1988 współorganizator strajku w zakładzie.

1989–1992 przew. zakładowej Komisji Rewizyjnej i Regionalnej KR, 1997–2002 członek zakładowej KR, 2002–2006 przew. Międzyzakładowej KR, 2006–2010 członek MKR, 1998–2002 członek Regionalnej KR, od 2002 przew. Regionalnej KR. Od 2001 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2012), Złotym Krzyżem Zasługi (1981, 2009).

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdański

Opcje strony

do góry