Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Lisiecki Leszek

Leszek Lisiecki, ur. 2 I 1942 w Rudzie Brodzkiej, powiat Brody (obecnie Ukraina). Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową w Gdańsku (1960).

1960-1961 frezer w Zakładach Urządzeń Okrętowych Hydroster w Gdańsku. 1961 – 31 I 2002 frezer, szlifierz, kierownik wydziału obróbki mechanicznej, specjalista ds. obróbki mechanicznej w Gdańskiej Stoczni Remontowej. W XII 1970 uczestnik strajku w stoczni i demonstracji ulicznych w Gdańsku. 1963-1981 trener KKS Gedania w wioślarstwie, od 1984 sędzia krajowych zawodów wioślarskich.

W VIII 1980 współorganizator strajku, członek zakładowego KS. Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego na Wydziale W-3; od I 1981 członek Komisji Wydziałowej W-3, od II 1981 przewodniczący Zakładowej Komisji Rewizyjnej, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, członek Komisji Rewizyjnej przy ZR Gdańskiego.

14-16 XII 1981 współorganizator strajku w zakładzie, następnie współorganizator, przewodniczący tajnej struktury zakładowej, członek (z Bogdanem Daneckim i Janem Fojutem) podziemnej redakcji pisma „Informator”, 5 XI 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, 6 XII 1982 zwolniony. Po wyjściu na wolność ponownie przewodniczący TKZ (m.in. zbierał składki na pomoc rodzinom osób represjonowanych, wypłatę statutowych świadczeń) i redakcji podziemnego „Informatora” (do 1989); szef kolportażu. 1982-1988 członek Komisji Charytatywnej przy parafii św. Brygidy w Gdańsku. 23 VIII – 1 IX 1988 współorganizator strajku w GSR.

Od 1989 ponownie w „S”; 1989-1992 przewodniczący zakładowej Komisji Rewizyjnej, przewodniczący Regionalnej KR, 1997-2002 członek zakładowej KR, 2002-2006 przewodniczący Międzyzakładowej KR, 2006-2010 członek MKR, 1998-2002 członek Regionalnej KR, od 2002 przewodniczący Regionalnej KR. Od 2001 na emeryturze.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1981, 2009), Srebrną Odznaką Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej (1992), Krzyżem Wolności i Solidarności (2012).

Arkadiusz Kazański

Gdańsk, Region Gdański

Opcje strony

do góry