Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Listowski Cezary Adam

Cezary Adam Listowski, ur. 21 V 1950 w Wałczu. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierunek biblistyka (1975).

W III 1968 uczestnik wiecu studenckiego w Miasteczku Akademickim w Lublinie. 1969-1970 członek Grupy Poetyckiej Samsara, 1974-1981 Koła Młodych przy lubelskim oddziale ZLP; w 1979 odmówiono mu wydania paszportu na wyjazd do Czechosłowacji z delegowania ZLP. 1975-1989 starszy bibliotekarz w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL. 1978-1980 współpracownik „Spotkań. Niezależnego pisma młodych katolików”, autor tekstów; kolporter wydawnictw niezależnych na terenie Świdnika. W l. 70. kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. W XI 1979 założyciel i redaktor naczelny „Ścieżek” – do VIII 1980 dodatku społeczno-kulturalnego do „Głosu Świdnika”, w XI 1980 samodzielnego pisma „Ścieżki. Pismo Środowiskowego Komitetu Koordynacyjnego NSZZ «Solidarność» w Świdniku” (2 nr.).

Od IX 1980 w „S”; od XI 1980 członek Prezydium Środowiskowego Komitetu Koordynacyjnego Komitetów Założycielskich NSZZ „S” w Świdniku; I-VII 1981 współzałożyciel, redaktor i autor tekstów w „Marginaliach. Piśmie Koła Bibliotekarzy NSZZ «Solidarność» KUL” (ukazały się 3 nr.). V-X 1981 oddelegowany do pracy w ZR Środkowo-Wschodniego (redaktor nacz. „Biuletynu Informacyjnego Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”).

13-15/16 XII 1981 uczestnik strajku w WSK PZL Świdnik, współinicjator i redaktor „Biuletynu Strajkowego Regionalnego Komitetu Strajkowego Regionu Środkowo-Wschodniego”, po pacyfikacji zakładu do 15 X 1982 w ukryciu (korzystał z materialnego wsparcia podziemia); współpracownik podziemnego „Biuletynu Informacyjnego TZR Region Środkowo-Wschodniego NSZZ «Solidarność». Wydanie wojenne”, XI 1982 – VI 1986 redaktor podziemnego „Grota. Biuletynu Zastępczej Komisji Zakładowej WSK-PZL”, 1982-1989 autor w podziemnym „Informatorze Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ «Solidarność»”. XII 1982 – VI 1989 współpracownik Biura Informacji Regionu Środkowo-Wschodniego. 1983-1984 współpracownik podziemnego Radia „S” w Świdniku (autor tekstów do audycji). W 1986 wydawca serii znaczków z okazji poświęcenia Dzwonu Wolności w Świdniku. 1986-1988 współpracownik podziemnego wydawnictwa Wolna Spółka Wydawnicza w Lublinie; równolegle prowadził we własnym mieszkaniu punkt kolportażowy wydawnictw podziemnych. W 1988 współzałożyciel Wydawnictwa Test w Lublinie.

VI-XII 1989 członek KZ „S” na KUL. X 1989 – VI 1990 członek Prezydium KO w Świdniku. 1994-1998 radny Miasta Świdnik z listy Świdnickiej Inicjatywy Samorządowej. 1989-1990 redaktor naczelny Redakcji Wydawnictw Stowarzyszenia Pracodawców Polskich w Warszawie oraz pisma „Leader” wydawanego przez SPP, 1990-1992 redaktor naczelny „Tygodnika Współczesnego” w Lublinie, 1992-1994 „Głosu Świdnika”, 1994-1995 dziennikarz, współpracownik „Kuriera Lubelskiego”. W 1996 i 1997 współinicjator i organizator I i II Świdnik Jazz Festiwal w ramach Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku. 1999-2004 dyr. biura Związku Gmin Lubelszczyzny w Lublinie, od 2004 bezrobotny (opieka nad ciężko chorą matką). Od 1994 członek SPP, od 2006 Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

Autor tomików poezji: ''Słowo NIE'' (Lublin 1977) i ''Zawieszeni na drodze'' (Biała Podlaska 1981) oraz powieści ''Strzępy'' (wyd. podziemne Przedświt, Warszawa 1984).

1984-1989 rozpracowywany przez Wydz. IV WUSW w Lublinie w ramach SOR krypt. Bibliotekarz.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry