Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Lizak Wojciech Jerzy

Wojciech Jerzy Lizak, ur. 2 IV 1941 w Chojniku k. Ostrowa Wlkp. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Prawa (1974), dr historii (1986).

1974-1975 aplikant w Prokuraturze Wojewódzkiej w Szczecinie; 1976-1977 starszy asystent w Instytucie Zachodniopomorskim; 1978-1981 starszy asystent w Instytucie Nauk Ekonomicznych Politechniki Szczecińskiej. 1978 – 16 XII 1981 w PZPR, od IX 1980 działacz tzw. struktur poziomych.

Od IX 1980 w „S”. 12 XI 1981 współzałożyciel Przymierza Społecznego Odrodzenie – formacji politycznej opartej na ideałach „S” i idei ewolucyjnej zmiany systemu oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego. W 1981 autor artykułów do pisma „Kwadrat”, redaktor „Tygodnika Solidarność”.

13-15 XII 1981 współorganizator strajku na Politechnice Szczecińskiej przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. 15 XII 1981 – IX 1984 pozbawiony prawa wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego. 1982-1983 przesłuchiwany, zatrzymywany na 48 h.; w 1984 poddany rewizji. 1982-1984 współpracownik Międzyzakładowego Komitetu Koordynacyjnego, zbierającego informacje i pozyskującego środki finansowe na rzecz poszkodowanych przez reżim, uczestnik strategicznych spotkań opozycji. 1983-1989 autor artykułów do podziemnych pism „Obraz” i „Bis”, uczestnik demonstracji patriotycznych, kolporter. 1986-1991 adiunkt w Instytucie Nauk Ekonomicznych Politechniki Szczecińskiej. W 1988 pomysłodawca przyznawania nagród opozycjonistom za aktywność intelektualną.

1989 prelegent na rzecz OKP Ziemi Szczecińskiej nt. idei społeczeństwa obywatelskiego oraz redaktor materiałów wyborczych. W III 1990 autor opracowania numeru specjalnego pisma „Obraz” poświęconego tematowi „Czy Szczecin może być niepolski?”. 1990-1994 członek Rady Miasta Szczecin. 1991-1994 z-ca dyr. ds. programowych TV Morze i wiceprezes ds. programowych Radia AS; 1995-2005 adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Szczecińskiego; od 1997 właściciel Domu Aukcyjnego Wu-eL w Szczecinie.

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry