Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Lizak Wojciech Jerzy

Wojciech Jerzy Lizak, ur. 2 IV 1951 w Chojniku k. Ostrowa Wielkopolskiego. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Prawa (1974), doktorat z nauk historycznych (1986).

1978 – 16 XII 1981 w PZPR.

1974–1975 aplikant w Prokuraturze Wojewódzkiej w Szczecinie, 1976–1977 st. asystent w Instytucie Zachodniopomorskim tamże, 1978–1981 st. asystent w Instytucie Nauk Ekonomicznych Politechniki Szczecińskiej.

Od IX 1980 w „S”; działacz tzw. struktur poziomych w PZPR, 12 XI 1981 współzałożyciel Przymierza Społecznego Odrodzenie (z Januszem Szabanem, Mieczysławem Kaczanowskim, Zbigniewem Zbroją, Markiem Przygodzkim). W 1981 autor w niezależnych pismach „Kwadrat”, „Tygodnik Solidarność”.

13–15 XII 1981 współorganizator (z J. Szabanem) strajku na PS przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. 15 XII 1981 – IX 1984 pozbawiony prawa wykonywania zawodu wykładowcy. 1982–1984 współpracownik J. Szabana i MKK (odpowiadał za zbieranie informacji i pozyskiwanie środków finansowych). 1982–1984 wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, poddawany rewizjom. 1983–1989 autor w podziemnych pismach „Obraz” i „BIS”, uczestnik patriotycznych demonstracji, kolporter podziemnych wydawnictw, m.in. pism „Tygodnik Mazowsze”, „Tygodnik Wojenny”, „BIS” oraz książek NOW-ej, Kręgu, Pulsu, Instytutu Literackiego w Paryżu. 1986–1991 adiunkt na PS.

W 1989 członek Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego Region Pomorze Pomorze „Pomorze”, podtytuł: „Pismo niezależne”, sygnowane przez Tymczasowy Zarząd Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ „Solidarność”. Zachodnie; redaktor materiałów wyborczych. 1990–1994 radny Rady Miasta Szczecin, 1991–1994 z-ca dyr. ds. programowych TV Morze i wiceprezes ds. programowych Radia AS, 1995–2005 adiunkt w Instytucie Historii na Uniwersytecie Szczecińskim, od 1997 właściciel Antykwariatu „Wu-eL” w Szczecinie.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2018).

11 VIII 1982 – 23 VI 1983 rozpracowywany przez Wydz. III-1 KW MO w Szczecinie w ramach SOS krypt. Segment.

Sylwia Wójcikowa

Opcje strony

do góry