Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Lizak Jerzy

Jerzy Lizak, ur. 8 VII 1960 w Bolesławiu, k. Dąbrowy Tarnowskiej. Ukończył ZSZ w Tarnowie (1977).

1979–1981 konserwator urządzeń ciepłowniczych w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Tarnowie Oddział w Dąbrowie Tarnowskiej.

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, nast. w KZ. W 1981 przew. odrodzonego ZMW w Kuziu k. Tarnowa. 1981–1982 monter wewnętrznych instalacji budowlanych w Przedsiębiorstwie Budownictwa Inżynierii Miejskiej Inżynieria Tarnów.

Po 13 XII 1981 współorganizator wywieszenia flagi narodowej w zakładzie; II/III 1982 przewiózł ze Śląska wydawnictwa podziemnej „S”, kolportowane nast. w gm. Bolesław, Olesno, Szczucin oraz w Tarnowie. 1982–1983 monter wewnętrznych instalacji budowlanych w Specjalistycznym Przedsiębiorstwie Remontu i Rozruchu Instalacji Przemysłu Chemicznego Chemorozruch w Oświęcimiu Oddział w Tarnowie. 1982–1984 współorganizator podziemnego pisma „Tarnina” (drukowanego m.in. w jego domu w Kuziu); 1982–1989 kolporter podziemnych pism m.in.: „Hutnik”, „Górnik Polski”, „Janosik”, „Tygodnik Mazowsze”, „Serwis Informacyjny RKW «S» Małopolska”, „Portowiec”, „«Solidarność» Hutników”, „Busola”, „Niepodległość”, „Antyk”, „Tarnina”, „Głos Śląsko-Dąbrowski”, „Solidarność Walcząca”, książek i znaczków poczt podziemnych. Organizator pomocy żywnościowej dla działaczy podziemnej „S”. V 1982 – 1984 w Tymczasowej Tarnowskiej Komisji Koordynacyjnej „S”/Tarnowskiej Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej „S” Robotników i Chłopów; organizator podziemnych struktur „S” na Powiślu Dąbrowskim (m.in. z Marianem Rzeszutem, Stanisławem Kalitą, Kazimierzem Platą, Heleną, Józefem i Zbigniewem Królami, Bronisławem Lizakiem, Mieczysławem Pyrczem, Leonardem Łąckim); łącznik „S” w Tarnowie z Krakowem i Katowicami. Uczestnik manifestacji patriotycznych w Krakowie-Nowej Hucie, malowania haseł na murach (z Władysławem Mickiem i Edwardem Orszulakiem); współorganizator wywieszenia biało-czerwonych flag przed świętami narodowymi i rocznicą 13 XII w zakładzie. 1982/1983 uczestnik spotkania struktur opozycyjnych w parafii św. Józefa w Krakowie-Podgórzu, Nadwiślańskich Spotkań Informacyjno--Zapoznawczych w Skrzynce k. Szczucina i Lubaszu k. Szczucina (1983), Jadownikach Mokrych k. Radłowa (1984), Ćwikowie k. Dąbrowy Tarnowskiej Woli Mędrzechowskiej k. Szczucina, Laskówce Delastowskiej k. Szczucina 6 X 1983 aresztowany, osadzony w AŚ w Tarnowie; w I 1984 zwolniony z pracy; 27 II – 14 III prowadził głodówkę, 4 IV 1984 zwolniony. Kilkakrotnie poddany rewizjom w domu i miejscu pracy, trzykrotnie zatrzymywany. W 1984 ślusarz-monter instalacji chemicznych w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Wierzchosławicach Oddział w Tarnowie. 1984–1986 zasadnicza służba wojskowa, 1986–1989 ponownie monter w Chemorozruchu Oświęcim Oddział w Tarnowie. Na 1 XI 1987 wykonał na cmentarzu w Bolesławiu (z Władysławem Misterką, Józefem Kaczówką i W. Mickiem) kapliczkę w formie grobu przypominającą o śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.

Od 1989 w Kanadzie.

13 VIII 1982 – 22 XI 1984 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Tarnowie w ramach SOR krypt. Struktura.

Sławomir Chmura

Dąbrowa Tarnowska, Region Małopolska

Opcje strony

do góry