Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Lor Leszek

Leszek Lor, ur. 24 II 1954 w Bielawie. Ukończył Technikum Włókiennicze tamże (1974).

1976-1990 pracownik Zakładów Przemysłu Bawełnianego Bieltex w Bielawie. 1976-1980 w PZPR.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator „S” w Bielteksie, członek Komitetu Założycielskiego w Zakładzie IV, od III 1981 z-ca przewodniczącego Komisji Oddziałowej, członek KZ w Bielteksie.

Po 13 XII 1981 kilkakrotnie przesłuchiwany; kolporter ulotek w Zakładzie IV; 1984-1989 autor tekstów i aktor w kabarecie (występy w Duszpasterstwie Ludzi Pracy w Bielawie, w bielawskich zakładach pracy, także domach kultury i klubach studenckich, m.in. w Warszawie, Bielsku-Białej).

W 1989 członek zarządu KO „S” Ziemi Dzierżoniowskiej, odpowiedzialny za kulturę i kontakt z mediami. 1992-1994 członek Zarządu Miasta Bielawa; 1994-2000 podinspektor w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Bielawa; od 2001 pracownik Referatu Infrastruktury Technicznej tamże. 1990-1998 członek Rady Miejskiej Bielawy. Od IV 1989 przewodniczący Komisji Oddziałowej „S” w Zakładzie IV w Bielteksie, 1990-1993 z-ca przewodniczącego KZ „S”. Od 1994 przewodniczący Związków Zawodowych Pracowników Urzędu Miejskiego w Bielawie i Jednostek Organizacyjnych Gminy. 1999-2001 przewodniczący RS AWS w Bielawie.

Ewa Chabros

Region Dolny Śląsk, Bielawa

Opcje strony

do góry