Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Lorek Alojzy

Alojzy Lorek, ur. 1 IX 1952 w Chruszczobrodzie k. Zawiercia. Ukończył Technikum Mechaniczne Sztygarka w Dąbrowie Górniczej (2001).

1972-1975 zbrojarz w Przedsiębiorstwie Budowlano-Montażowym Przemysłu Ciężkiego w Dźbowie k. Częstochowy; od 1975 ślusarz na Wydziale Wielkich Pieców w Kombinacie Metalurgicznym Huta Katowice w Dąbrowie Górniczej (obecnie AcelorMittal Poland S.A.). 1975-1980 członek ZZ Hutników.

29-31 VIII 1980 uczestnik strajku na Wydziale Wielkich Pieców HK, współautor postulatów strajkowych, od IX 1980 w „S”.

14-23 XII 1981 uczestnik strajku okupacyjnego w Hucie Katowice. 1981-1989 działacz strukturach podziemnych w HK (we współpracy z Andrzejem Kisielińskim, Jerzym Milanowiczem, W. Kownackim, A. Baranem, Markiem Nowickim). 1981-1984 uczestnik zbiórek pieniędzy na pomoc represjonowanym i ich rodzinom. 1983-1989 kolporter książek i broszur (m.in. ''Archipelag Gułag'', paryska „Kultura”), prasy podziemnej (m.in. „Wolny Związkowiec”, „Tygodnik Mazowsze”, „Głos Śląsko-Dąbrowski”) na terenie Huty i w miejscach publicznych Zagłębia. Od 1982 każdego 16 XII uczestnik uroczystości pod Krzyżem przy KWK Wujek w rocznicę śmierci górników podczas pacyfikacji kopalni. Uczestnik licznych manifestacji. 1983-1987 współorganizator Pielgrzymek Świata Pracy na Jasną Górę. 1982-1986 rewizje w domu i w miejscu pracy w poszukiwaniu ulotek antypaństwowych. 14 VI 1986 po kolejnym przeszukaniu w domu zatrzymany, po 6-godzinnym przesłuchaniu w KM MO w Dąbrowie Górniczej zwolniony. 1986-1988 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii Matki Boskiej Fatimskiej w Sosnowcu-Zagórzu, współorganizator Mszy za Ojczyznę. W 1988 członek Komitetu Założycielskiego NSZZ „S” w HK, 1989-1991 przewodniczący Komisji Wydziałowej na Wydziale Wielkich Pieców.

W 1989 członek Sosnowieckiego KO, uczestnik przygotowań do wyborów 4 VI (plakatowanie miasta).

Halina Żwirska

Opcje strony

do góry