Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Lubaszewski Tadeusz

Tadeusz Lubaszewski, ur. 14 X 1951 w Ostródzie. Ukończył Technikum Elektryczne dla Pracujących w Olsztynie (1972), technik energetyk.

1970-1971 w ZMS. 1965-1968 monter w Urzędzie Telekomunikacyjnym w Olsztynie, 1968-1970 w Okręgowym Urzędzie Telekomunikacyjnym tamże, 1970-1973 w Urzędzie Telekomunikacyjnym w Ostródzie (zwolnił się po propozycji objęcia stanowiska kierowniczego w zamian za wstąpienie do PZPR), 1973-1977 operator w Rejonie Budowy Dróg i Mostów w Ostródzie, zwolniony dyscyplinarnie, wyrokiem Sądu Najwyższego przywrócony do pracy wraz z odszkodowaniem; 1977-1989 monter, brygadzista w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Ostródzie. Autor licznych wniosków racjonalizatorskich, wielokrotnie nagradzany.

Od IX 1980 w „S”; współorganizator, następnie do VI 1981 wiceprzewodniczący KZ w POM; w X 1980 współorganizator, następnie wiceprzewodniczący, w XII 1980 przewodniczący Miejskiej Komisji Koordynacyjnej w Ostródzie, delegat MKK do MKZ Olsztyn, następnie TZR Warmińsko-Mazurskiego, w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Warmińsko-Mazurskiego; kolporter wydawnictw „S” (m.in. „Rezonansu”, „Tygodnika Solidarność” i wydawnictw Niezależnej Wszechnicy Olsztyńskiej) na terenie Ostródy i Regionu.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Iławie, 4 VI 1982 zwolniony; 5 XI 1982 – 3 I 1983 powołany (pomimo kategorii D) do służby w Wojskowym Obozie Specjalnym w Czerwonym Borze; 1982-1983 uczestnik akcji ulotkowych w Ostródzie; 1982-1989 kolporter podziemnych wydawnictw (m.in. „Rezonans”, „Tygodnik Mazowsze”, ulotki, znaczki poczt podziemnych), uczestnik spotkań w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Ostródzie (wymiana informacji, kolportaż wydawnictw podziemnych); wielokrotnie przesłuchiwany.

1989-1991 technik monter w zakładzie Zbyszko, 1991-1998 właściciel Zakładu Usług Teleradiomechaniki. 1989-1990 w KO „S” w Ostródzie; w 1989 współorganizator kampanii wyborczej KO „S”. 1990-1998 radny Miasta Ostróda z listy Forum Samorządowego Prawicy w Ostródzie i Ostródzkiej Akcji Wyborczej, członek Zarządu Miasta, w 1998 z-ca burmistrza. 1999-2003 dyr. Miejskiej Administracji Budynków Komunalnych, od 2003 właściciel firmy Zarządzanie Nieruchomościami Akrybia.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2012); Krzyże Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2016).

1982-1989 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW Olsztynie/p. V RUSW w Ostródzie w ramach KE krypt. Zawzięty.

 

Renata Gieszczyńska

Opcje strony

do góry