Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Lubera Maria

Maria Lubera, ur. 28 I 1949 w Świdnicy. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydz. Ekonomiczno-Socjologiczny (1972), doktorat (1981).

1972–1995 asystent, st. asystent, adiunkt w Instytucie Ekonometrii i Statystyki UŁ.

1967–1979 uczestniczka Duszpasterstwa Akademickiego Węzeł przy kościele św. Teresy i św. Jana Bosko w Łodzi. W III 1968 uczestniczka strajku na Wydz. Prawa UŁ. 1977 uczestniczka mszy w kościele św. Teresy i św. Jana Bosko w intencji Stanisława Pyjasa. 1978–1981 członek-założyciel KIK w Łodzi (sekretarz zarządu), 1977–1981 uczestniczka ROPCiO.

Od IX 1980 w „S”; przew. Koła w Instytucie Ekonometrii i Statystyki UŁ, członek Komisji Wydziałowej na Wydz. Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ.

1982–1989 członek TKZ UŁ, organizatorka pomocy dla represjonowanych, udostępniała mieszkanie na działalność konspiracyjną, trzykrotnie przesłuchiwana i poddawana rewizji; współpracownik i kolporter podziemnych pism „Przedwiośnie”, „Opoka”, „Arka”. 1987–1989 współpracowniczka Grupy Roboczej KK, autorka analiz społeczno-ekonomicznych dla Ośrodka Badań Społeczno-Zawodowych GR KK (publikowanych w „Biuletynie Informacyjnym” GR KK i prasie podziemnej), 1990–1991 dla OBSZ przy ZR Ziemia Łódzka.

1989–1992 przew. koła „S” przy Instytucie Ekonometrii i Statystyki UŁ, członek Komisji Wydziałowej na Wydz. Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. 1989–2010 członek-założyciel ZChN. 1992 sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, 1992–1995 podsekretarz stanu w Centralnym Urzędzie Planowania, 1995–2007 z-ca dyr. Biura Analiz Systemu Bankowego, gł. specjalista w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego w Centrali NBP w Warszawie. Od 2007 na emeryturze. 2007–2014 wykładowca w Salezjańskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej i Zarządzania w Łodzi.

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008), Medalem Pro Patria (2017).

Wiesław Maciejewski

Opcje strony

do góry