Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Lubieniecki Józef

Józef Lubieniecki, ur. 30 IX 1950 w Olsztynie. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydz. Prawa (1972).

1972-1974 aplikant sądowy w Sądzie Wojewódzkim w Olsztynie, 1974-1976 asesor sądowy, 1976-1978 sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie, 1978-1981 sędzia Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych tamże. 1974-1981 w PZPR.

Od IX 1980 w „S”; od IX 1980 wiceprzewodniczący KZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości przy SW w Olsztynie, przewodniczący Komisji Prawnej MKZ, następnie TZR, ZR Warmińsko-Mazurskiego, VI-IX 1981 delegat na I WZD Regionu Warmińsko-Mazurskiego, przewodniczący tegoż, członek ZR, delegat na I KZD; od X 1980 wiceprzewodniczący KKK Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości, XI 1980 – III 1981 członek Komisji „S” ds. Reformy Wymiaru Sprawiedliwości; 25-27 II 1981 negocjator, doradca KS podczas strajku w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Iławie, Kielcach-Piaskach i Nowym Łupkowie, 31 VIII 1982 zwolniony; odwołany z funkcji sędziego; do 1983 bez zatrudnienia, robotnik rolny, 1983-1989 syndyk, radca prawny Kurii Biskupiej Diecezji Warmińskiej. Zaangażowany w pomoc prawną w postępowaniach karnych wobec działaczy podziemia, obserwator procesów (m.in. w Elblągu – Władysława Kałudzińskiego, Andrzeja Bobera, w Olsztynie – Władysława Frasyniuka), udzielał pomocy z zakresu prawa pracy zwolnionym działaczom „S”, obrońca oskarżonych mieszkańców wsi Zełwągi k. Mrągowa (walka o krzyże); kolporter prasy podziemnej, m.in. „Rezonansu”, „Woli”, „Tygodnika Mazowsze”, ulotek, znaczków poczt podziemnych. Od 1982 współorganizator Mszy za Ojczyznę, 14-20 X 1984 VI Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w parafii NSPJ, od 1985 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy. 22 II 1985 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Olsztynie, wielokrotnie przesłuchiwany, 3 IV 1985 zwolniony w wyniku umorzenia postępowania. 14 X 1988 współorganizator, następnie członek Olsztyńskiego Klubu Obywatelskiego, od 8 IV 1989 KO „S” Regionu Warmińsko-Mazurskiego.

1989-1991 poseł RP z listy KO „S”. 1990-1992 członek Krajowej Rady Sądownictwa; 1992-1993 wiceprezes Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa; 1993-1994 prezes Fundacji Prasowej Solidarności. Od 1994 adwokat w kancelarii adwokackiej. 1991-1999 w PC, 1999-2001 w SKL.

15 VII 1981 – 5 XII 1989 rozpracowywany przez Wydz. V/IV KW MO/WUSW w Olsztynie w ramach KE/SOR krypt. Mecenas/Pośrednik.

Renata Gieszczyńska

Region Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Opcje strony

do góry