Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Ludwiczak Jan

Jan Ludwiczak, ur. 1 V 1937 w Pecnej k. Poznania, zm. 11 I 2023 w Katowicach. Ukończył Zasadniczą Szkołę Kolejową w Poznaniu (1954).

1954-1960 zatrudniony w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Poznaniu Parowozownia Franowo, I 1958 – XI 1959 służba wojskowa w Wojskowym Korpusie Górniczym w Katowicach, 1960-1965 zatrudniony w Zakładzie Doświadczalnym Koksu Formowanego Dyrekcja KWK Walenty Oddział KWK Wujek Wujek "Wujek", pismo wydawane od jesieni 1982 – I 1986 w Katowicach przez Młodzieżowy Komitet Oporu Społecznego przy KWK Wujek zrzeszony w sieci KOS. w Katowicach, 1965-1990 w KWK Wujek. W VI 1956 uczestnik demonstracji w Poznaniu, zatrzymany na 24 godz., przesłuchiwany w KW MO w Poznaniu. 1975-1981 w PZPR, usunięty. 1978-1980 sporadycznie kolporter wydawnictw KSS KOR.

1-3 IX 1980 uczestnik strajku w KWK Wujek, wiceprzewodniczący KS; od IX 1980 w „S”, wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego, od XII 1980 przewodniczący KZ; w VII i XII 1981 delegat na I i II WZD (Województwa Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

13 XII 1981 zatrzymany, przewieziony do KW MO w Katowicach, internowany w Ośr. Odosobnienia w Jastrzębiu-Szerokiej, Uhercach, Załężu k. Rzeszowa, Nowym Łupkowie i Katowicach, uczestnik buntu internowanych w Załężu i 5-dniowej głodówki w Uhercach, zwolniony 23 XII 1982; w pracy przeniesiony na niższe stanowisko. 1983-1989 kolporter ulotek (dostarczanych przez Jerzego Sołowieja) i książek (przywożonych z Krakowa przez Józefa Toniaka) na terenie KWK Wujek; 1983-1986 wielokrotnie wzywany do WUSW w Katowicach i przesłuchiwany, zastraszany, nakłaniany do emigracji; 8 XII 1983 zatrzymany na 24 godz. pod krzyżem przy KWK Wujek, pobity podczas zatrzymania, przesłuchiwany w WUSW, rewizja w mieszkaniu. W I 1989 przewodniczący Tymczasowego Komitetu Założycielskiego „S” w KWK Wujek.

Od 1990 na emeryturze. 1990-1992 członek Solidarności ’80.

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

 

Halina Żwirska

Katowice, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry