Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Łabentowicz Mariusz

Mariusz Łabentowicz, ur. 17 XI 1955 w Bydgoszczy. 1980 Absolwent Akademii Techniczno–Rolniczej w Bydgoszczy (1980; obecnie Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy).

VI-VIII 1980 stażysta w Chłodni w Bydgoszczy.

W VIII 1980 przewodniczący strajku w Chłodni. Od IX 1980 w „S”; pracownik MKZ w Bydgoszczy (członek Komisji Interwencji przy MKZ, początkowo, wraz ze Zdzisławem Hetzigiem, odpowiedzialny za kolportaż ulotek MKZ). Od X 1980 w RMP. Od XII 1980 współpracownik Solidarności Wiejskiej. Od I 1981 w KPN. VI-VII 1981 delegat na I WZD Regionu Bydgoskiego „S”. X 1980 - XI 1981 autor tekstów w niezależnym piśmie „Wolne Związki”. 16 III 1981 organizator, uczestnik (z członkami „Solidarności Wiejskiej”) zajęcia budynku WK ZSL w Bydgoszczy; 19 III 1981 uczestnik sesji WRN w Bydgoszczy, pobity (wraz z m.in. Michałem Bartoszcze i Janem Rulewskim); w VI 1981 organizator pochodu na Warszawę członków KOWzP z województwa bydgoskiego, obserwator procesu politycznego przeciwko Leszkowi Moczulskiemu.

Po 13 XII 1981 uczestnik strajku PZL w Lublinie i Świdniku, następnie w ukryciu, uczestnik działalności podziemnej w Bydgoszczy i Trójmieście; 2 V 1983 aresztowany w Bydgoszczy za zorganizowanie kontrdemonstracji 1 V; w V 1983 ucieczka z aresztu podczas przewożenia na badania lekarskie, następnie po zgłoszeniu się do prokuratury (zbliżająca się amnestia) osadzony w ZK w Koronowie; 24 VII 1983 zwolniony na mocy amnestii.

Wobec niemożności znalezienia zatrudnienia od 19 II 1984 na emigracji w Kanadzie; uczestnik zbiórek funduszy na zakup powielaczy i kserokopiarek dla „S” w Polsce; zootechnik na farmie Uniwersytetu Brytyjskiej Kolumbii, następnie w firmie paszowej w kanadyjskiej prowincji Alberta.

 

Krzysztof Osiński|Tomasz Rabant

Bydgoszcz, Region Bydgoski

Opcje strony

do góry