Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Łagońska Krystyna

Krystyna Łagońska, ur. 24 III 1948 w Zduńskiej Woli. Ukończyła Technikum Łączności nr 2 w Łodzi (1967).

1967-1968 pracowniczka Zakładów Aparatury Elektrycznej Ema-Elester w Łodzi, 1969-2003 pracownik techniczno-administracyjny Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.

Od IX 1980 w „S” przy Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŁ; od XI 1980 w Komisji Wydziałowej „S”.

1982-1985 organizatorka punktu kolportażu wydawnictw podziemnych we własnym mieszkaniu (m.in. „Akcja Konspiracyjna”, „«Solidarność» Biuletyn Informacyjny Region Ziemi Łódzkiej”, „Biuletyn Łódzki”, „Tygodnik Mazowsze”, „Prześwit”, „Biuletyn UŁ «Solidarność». Wiadomości Wojenne” oraz książki wydawnictwa NOWa, ulotki, znaczki poczt podziemnych i karty świąteczne, we współpracy z dr. Stanisławem Malinowskim, dr. Markiem Żelazo, Emilią Staniszewską, Jerzym Wałęzą i R. Graczykiem). W XI 1983 organizatorka i uczestniczka akcji rozrzucania ulotek w Łodzi-Śródmieściu wzywających do uczestnictwa w manifestacji w rocznicę 11 XI (z Markiem Stanisławskim, Wiesławem Władyszewskim i Zbigniewem Zalewskim). W 1985 uczestniczka akcji pomiaru faktycznej frekwencji wyborczej w Łodzi przed lokalem wyborczym na osiedlu Łódź-Retkinia. 1982-1985 uczestniczka Mszy za Ojczyznę w parafii oo. jezuitów w Łodzi, 1983-1985 wykładów prowadzonych w ramach Duszpasterstwa Środowisk Twórczych przy tej parafii, 1982-1987 demonstracji w Łodzi 1 V, 3 V i 31 VIII.

W 1989 uczestniczka kampanii wyborczej. Od 2003 na emeryturze.

Wyróżniona odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001); medalem O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981 – 4 VI 1989 (2006).

 

Tomasz Czarnecki

Opcje strony

do góry