Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Łakomski Zdzisław Kazimierz

Zdzisław Kazimierz Łakomski, ur. 19 I 1944 w Białej Szlacheckiej k. Pajęczna. Ukończył Technikum Rolnicze (1962), następnie Szkołę podoficerską MO (1972).

1970-1972 milicjant w KM MO w Szczecinie, 1973-1980 dzielnicowy w Komendzie Dzielnicowej MO Szczecin-Pogodno, w 1981 starszy sierżant dzielnicowy w IV Komisariacie MO w Szczecinie. 1970-1976 w PZPR.

25 V 1981 inicjator powołania niezależnych związków zawodowych w komisariacie MO Szczecin-Pogodno, współzałożyciel, wiceprzewodniczący Tymczasowego Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy MO woj. szczecińskiego, 1 i 9 VI 1981 delegat na zjazdy ogólnopolskie w Warszawie; 17 VI 1981 zwolniony z pracy; 25 IX 1981 uczestnik akcji protestacyjnej w Hali Gwardii w Warszawie przeciwko odmowie rejestracji ZZF MO. 4 XII 1981 członek delegacji Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego ZZF MO na krajowe uroczystości Barbórki w KWK Rozbark w Bytomiu. 10-13 XII 1981 uczestnik głodówki protestacyjnej przedstawicieli ZZF MO w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego, ws. rejestracji Związku.

13-14/15 XII uczestnik strajku w Stoczni spacyfikowanego przez ZOMO; 17 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Goleniowie, następnie w Wierzchowie (20 I 1982 pobity przez funkcjonariuszy służby więziennej), 7 VII 1982 zwolniony. 1983-1989 kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „Tygodnik Wojenny”) w środowiskach służb mundurowych. Współpracownik podziemnego pisma „Korespondent” (z Piotrem Niemczykiem). W 1988 technik w Szczecińskim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych; założyciel jawnego Komitetu Założycielskiego „S” Pracowników SPRI.

W 1989 członek Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego „S” Regionu Pomorze Zachodnie, uczestnik kampanii wyborczej KO „S”, członek Komisji Wyborczej; w XI 1989 delegat na II WZD Regionu Pomorze Zachodnie, członek ZR oraz Sekcji Branżowej Budownictwa KK „S”. 1990-2005 radny Miasta Szczecin z listy OKP „S”, następnie AWS, później radny Gminy Rząśnia. 1990-1992 oficer policji; od 2002 na emeryturze.

8 II – 9 VIII 1983 rozpracowywany przez Wydz. III-1 KW MO/WUSW w Szczecinie w ramach SOS krypt. Związkowiec.

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry