Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Łakomy Stanisław

Stanisław Łakomy, ur. 17 V 1940 w Siemkowicach k. Wielunia. Ukończył ZWZ przy PKS w Dzierżoniowie (1958).

1963-1985 pracownik MPK w Rzeszowie.

25-28 VIII 1980 uczestnik strajku w MPK, przewodniczący KS; od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego w MPK, w 1981 krótko przewodniczący KZ; członek MKZ w Rzeszowie, następnie Prezydium MKZ; przewodniczący KKK Komunikacji Miejskiej w Katowicach, w II 1981 organizator Zjazdu KKK Komunikacji Miejskiej; I-II 1981 uczestnik strajku chłopskiego w siedzibie b. Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych w Rzeszowie. VI-VIII 1981 delegat na I WZD Regionu Rzeszowskiego, członek ZR; IX/X 1981 delegat na I KZD.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, 11 I 1982 zwolniony; w VIII 1982 współorganizator niezależnych manifestacji rocznicowych; 30 VIII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Uhercach, 11 IX 1982 zwolniony. W 1985 zwolniony z pracy, następnie na rencie. 1982-1989 w składzie RKW „S” Rzeszów, VI 1989 – 1990 jej wiceprzewodniczący; kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. „Obrona”, „Łącznik”, „Solidarność Trwa”, „Trwamy”, „Tygodnik Mazowsze”, „CDN”, „Wola”, „Tygodnik Wojenny”, „Z Dnia na Dzień”, „Odnowa”, „Busola”, „Niepodległość”), w VII 1984 współorganizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Rzeszowie. Od IX 1988 członek rzeszowskiego jawnego Biura Informacyjno-Koordynacyjnego „S”. Od III 1989 członek zespołu ds. rozmów z wojewodą rzeszowskim ws. zwrotu majątku „S”.

IV-VI 1989 przewodniczący Komisji Wyborczej przy Rzeszowskim KO „S”; od 1990 delegat na kolejne WZD Regionu Rzeszowskiego, w 1990 wiceprzewodniczący ZR, 1990-1991 delegat na kolejne KZD; 1990-1992 członek społecznej komisji pojednawczej przy ministrze pracy; od 2000 na emeryturze. W 2005 współzałożyciel rzeszowskiej Grupy Ujawnić Prawdę.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2001), Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

19 XI 1979 – 30 X 1989 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/V KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach SO krypt. Miasto; 11 X 1980 – 24 III 1984 w ramach SO krypt. Azymut; 16 I 1981 – 5 II 1990 w ramach SOR krypt. Opór; 5 I 1982 – 19 IX 1983 przez Wydz. III KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Kosmos; 16 VII 1982 – 28 II 1985 przez Wydz. V KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach KE krypt. Przebiegły/SOR krypt. Bokser; 25 IX 1988 – 2 III 1989 przez Wydz. V WUSW w Rzeszowie w ramach SO krypt. Azymut II.

 

Michał Stręk

Region Rzeszów, Rzeszów

Opcje strony

do góry