Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Łanczkowski Romuald

Romuald Łanczkowski, ur. 17 I 1955 w Wiżajnach k. Suwałk. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie (1979).

1967-1970 w ZHP. 1978-1979 kolporter niezależnych wydawnictw, m.in. „Krytyki” „Opinii”. 1979-1980 zasadnicza służba wojskowa, 1980-1991 nauczyciel w Zespole Szkół Rolniczych w Suwałkach.

Od I 1981 w „S”; I-VI 1981 przewodniczący KZ przy ZSR w Suwałkach, IV-VIII 1981 przewodniczący Miejskiej Komisji Pracowników Oświaty tamże, od VI 1981 kierownik Działu Prasowego ZR Pojezierze, od X 1981 rzecznik prasowy ZR; w 1981 twórca i szef oficyny wydawniczej Q; współredaktor pisma „Kres”. 3 V i 11 XI 1981 współorganizator manifestacji przy Dąbku Wolności w Suwałkach.

Od 13 XII 1981 w ukryciu, poszukiwany listem gończym; 31 XII 1981 zwolniony z pracy. Współautor i kolporter (z Jarosławem Zielińskim) ulotek i listów ws. zwolnienia internowanych kobiet. 5 I 1982 zatrzymany w Sztynorcie k. Węgorzewa, przewieziony do AŚ w Węgorzewie, następnie internowany w Ośr. Odosobnienia w Suwałkach, zwolniony 11 III 1982. 1982-1984 działacz w nieformalnej grupie działaczy „S” i NZS, uczestnik akcji ulotkowych, kolporter wydawnictw podziemnych, zaangażowany w akcje pomocy osobom represjonowanym i ich rodzinom. Kilkakrotnie przesłuchiwany, jednoczesne rewizje w mieszkaniu.

1984-1991 na emigracji w USA. 1991-1994 właściciel gospodarstwa rolnego, 1994-1995 nauczyciel w III LO w Suwałkach, 1995-1998 rzecznik praw ucznia, wizytator, inspektor w Kuratorium Oświaty w Suwałkach; organizator; przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Administratorów Edukacji; członek Stowarzyszenia Miłośników Nauki i Sztuki oraz Stowarzyszenia Osób Represjonowanych; 1995-2000 członek Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Od 2001 w PiS. 1998-1999 konsultant w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Suwałkach, 1999-2002 specjalista ds. promocji w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej SA, 2000-2002 wykładowca w Kolegium Nauczycielskim w Suwałkach. 2002-2006 kolejno: z-ca naczelnika Biura Rady Dzielnicy Śródmieście, z-ca naczelnika Zarządu Dzielnicy Śródmieście, z-ca Burmistrza Dzielnicy Mokotów; od 2006 z-ca szefa Kancelarii Senatu, od 2008 z-ca dyr. Biura Polonijnego Kancelarii Senatu.

 

Marcin Zwolski

Region Pojezierze, Suwałki

Opcje strony

do góry