Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Łaniewska-Błaszczak Katarzyna

Katarzyna Łaniewska-Błaszczak, ur. 20 VI 1933 w Łodzi. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie (1955).

1951–1955 w ZMP, 1954–1980 w PZPR; od 1956 członek SPATiF-ZASP/ZASP, 1967–1969 i 1976–1979 członek Zarządu Głównego, 1970–1972 przew. Oddziału Warszawskiego, 1976–1979 wiceprzew. Oddziału Warszawskiego.

Od 1955 aktorka w teatrach warszawskich: 1955–1959, 1983–1995 w Teatrze Polskim, 1959–1962, 1966–1977 Teatrze Dramatycznym, 1962–1966 Teatrze Narodowym, 1977–1983 Teatrze Ateneum; aktorka filmowa.

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego; wspierała rozwój „S” przez udział w okolicznościowych występach artystycznych.

Po 13 XII 1981 uczestniczka aktorskiego bojkotu radia i tv; 1982–1989 współorganizatorka, uczestniczka koncertów patriotycznych w kościołach, mieszkaniach prywatnych na terenie całej Polski (około 460 występów); współpracowniczka podziemnego Wydawnictwa CDN, organizatorka transportu, lokali, materiałów poligraficznych, kolporterka podziemnych pism w środowisku aktorów, m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „Tygodnik Wojenny”, „PWA. Przegląd Wiadomości Agencyjnych” oraz podziemnych książek wydawnictw CDN, Krąg, NOWa. 1984–1985 autorka scenariuszy, uczestniczka nagrań dla niezależnej Oficyny Fonograficznej CDN.

1989–2005 w Komisji Skolimowskiej przy Zarządzie Głównym ZASP, 2002–2005 przew. Od 1995 na emeryturze; występuje w filmach, współpracuje z Teatrem Ochoty i Teatrem Polskim w Warszawie. Członek Komitetu Honorowego Marszów Wolności Niepodległości i Solidarności; od 2010 uczestniczka marszów pamięci ofiar tragedii smoleńskiej; od 2013 publicystka tygodnika „Sieci”/„Sieci Prawdy”.

Autorka książki Kuchnia wyśmienita, czyli gotujemy z babcią Józią (2006).

Odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1998), Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2006), wyróżniona odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1999).

Tomasz Szostek

Opcje strony

do góry