Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Łapcik Zbigniew

Zbigniew Łapcik, ur. 21 XII 1956 w Grudziądzu. Ukończył technikum mechaniczno-elektryczne.

Od VIII 1974 zatrudniony w Przedsiębiorstwie Budowy Urządzeń Chłodniczych i Mechanizacji Przemysłu Rybnego w Gdyni.

Od IX 1980 w „S”, członek KZ.

Po 13 XII 1981 wraz z Ryszardem Urbaniakiem, Krzysztofem Kapicą, Iwoną Kuczyńską i Adamem Kasprzakiem współzałożyciel, redaktor i drukarz pisma podziemnego „Krzyk”, drukarz ulotek i kolporter wydawnictw podziemnych. 3 VI 1983 aresztowany, osadzony w AŚ w Gdańsku, 10 VIII 1982 skazany w trybie doraźnym przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 3 lata więzienia i 2 lata pozbawienia praw publicznych, osadzony w ZK w Potulicach, zwolniony 17 V 1983 na mocy aktu łaski Rady Państwa. Po wyjściu na wolność ponownie zatrudniony w PBUChiMPR w Gdyni, 1987-1989 w Spółdzielni Usług Budowlanych Argon w Gdańsku.

16 II 1982 – 24 X 1983 rozpracowywany przez Wydział V KW MO/WUSW w Gdańsku w ramach SOR krypt. Krzyk.

Arkadiusz Kazański

Gdynia, Region Gdański

Opcje strony

do góry