Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Łapczyński Kazimierz

Kazimierz Łapczyński, ur. 14 IV 1954 w Gruszowie k. Krakowa. Ukończył ZSZ w Łapanowie (1973); 1979 tytuł mistrzowski kowala odkuwek swobodnie kutych.

1973–1974 I kowal (brygadzista) w Fabryce Samochodów Małolitrażowych w Skoczowie, 1976–1987 w Hucie im. Lenina w Krakowie-Nowej Hucie. 1973–1980 członek Związku Zawodowego Hutników, przew. ZZH w Kuźni w HiL. 1976–1980 uczestnik strajków ekonomicznych w HiL polegających na zatrzymaniu pracy; uczestnik mszy i demonstracji 3 V i 11 XI; 15 V 1977 uczestnik czarnego marszu, demonstracji po śmierci Stanisława Pyjasa.

Od 19 VIII 1980 organizator i lider akcji strajkowej w Kuźni HiL, nast. w całym Zakładzie Mechaniczno–Odlewniczym HiL. Od IX 1980 współorganizator i przew. Komitetów Założycielskich „S” w Kuźni i w Zakładzie Mechanicznym, nast. przew. Komisji Oddziałowej „S” w Kuźni oraz przew. KZ Zakładu Mechaniczno–Odlewniczego. 1981 współzałożyciel Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej Hutników przy „S”. Przewodniczący Centrum Informacyjno-Strajkowego C-1.

13-16 XII 1981 uczestnik strajku w HiL. 16 XII 1981 – I 1982 w ukryciu (w mieszkaniu na os. Młodości w Nowej Hucie). Od I 1982 współzałożyciel i członek (reprezentant ZM HiL) Komitetu Ocalenia „S” HiL, 30 IV 1982 współorganizator Marszu Hutników, pierwszej od 13 XII 1981 demonstracji antyrządowej w Nowej Hucie, nast. do powstania Tajnej Komisji Robotniczej Hutników współorganizator większości manifestacji tamże. 1983 działacz Społecznego Funduszu Pomocy Pracowniczej. Kilkakrotnie zatrzymywany przez MO i SB (po raz pierwszy w IV 1982). 5 XI 1982 – II 1983 w ramach represji powołany do służby w Wojskowym Obozie Specjalnym nr 6 w Czerwonym Borze k. Łomży.

1988–1989 na emigracji zarobkowej w Austrii; od 1989 własna działalność gospodarcza.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

 

Paweł Goleń, Andrzej Malik

Opcje strony

do góry