Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Łągwa Józef Stanisław

Józef Stanisław Łągwa SJ, ur. 13 XI 1952 w Piotrkowie Trybunalskim. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego im. św. Stanisława Kostki w Łodzi (1978).

1971-1973 powołany do wojskowej jednostki specjalnej. W 1978 wikariusz w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wygiełzowie, 1978-1982 w parafii Matki Bożej w Będkowie.

Od jesieni 1980 propagator idei „S”.

W 1982 wikariusz w parafii Matki Kościoła w Bełchatowie. Od 1982 inicjator i opiekun tworzących się tu wspólnot z kręgów KWB i Elektrowni Bełchatów, organizator pomocy rodzinom internowanych i więzionych (leki, odżywki dla dzieci, dary, opieka prawna, wsparcie), do 1989 kolporter podziemnych wydawnictw (m.in. rozprowadził kilka tys. egz. książki ''O wolności'' przeznaczonej przez cenzurę na przemiał), organizator spotkań ze znanymi działaczami opozycji, niezależnymi intelektualistami (m.in. z Tadeuszem Mazowieckim). 1982-1984 wikariusz w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Marzeninie; w 1983 organizator marzenińskiej grupy śpiewającej młodzieży, w 1984 wystawy nt. wojny polsko-bolszewickiej (Kalisz), 1984-1985 katecheta, rekolekcjonista w klasztorze oo. Jezuitów w Kaliszu; 1985-1986 duszpasterz akademicki w parafii Świętego Ducha w Toruniu, współorganizator spotkań z Jackiem Kuroniem, Tadeuszem Mazowieckim, o. Józefem Kozłowskim i mszy św. z udziałem znanych aktorów. 1986-1993 duszpasterz młodzieży i dzieci w parafii św. Andrzeja Boboli w Szczecinie. W 1987 współtwórca (we współpracy z Andrzejem Milczanowskim, Janem Tarnowskim, Przemysławem Nagórskim) Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele oo. Jezuitów w Szczecinie jako przykrywki dla spotkań opozycji, prelegent w środowisku pracowniczym (Stoczni, Portu, Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej, kolejarzy) nt. nauczania Jana Pawła II. W 1988 opiekun strajkujących (wizyty, kazania patriotyczne, posługa kapłańska, organizowanie projekcji filmowych, dostarczanie informacji); autor artykułów, organizator transportu „Biuletynu Strajkowego”, uczestnik (niósł krzyż) manifestacji kończącej strajk (z P. Nagórskim, A. Milczanowskim, M. Lisowskim); współorganizator gościny Lecha Wałęsy u oo. jezuitów w Szczecinie. W 1989 jeden z 3 skarbników (obok Jacka Sauka i J. Tarnowskiego) przygotowujących rozliczenie za 1984-1989 pieniędzy przekazanych solidarnościowemu podziemiu; współorganizator druku ulotek dla Ruchu WiP. W 1988 współorganizator (z J. Tarnowskim, A. Głowacką) wystawy poświęconej ks. Jerzemu Popiełuszce, 1988/1989 współorganizator niezależnej wszechnicy. Od V 1982 przesłuchiwany, poddawany rewizjom, prowokacjom (próba podpalenia zabudowań parafialnych), nękany groźbami, donosami.

1993-1997 duszpasterz młodzieży i dzieci w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Gdańsku, 1997-1998 duszpasterz w Domu Zakonnym III Probacja w Jastrzębiej Górze, 1998-2005 proboszcz, przełożony wspólnoty w parafii Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi, od 2005 proboszcz, superior wspólnoty zakonnej w Domu Zakonnym i parafii św. Ignacego Loyoli w Jastrzębiej Górze.

 

Sylwia Wójcikowa

Będkowo, Region Dolny Śląsk

Opcje strony

do góry