Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Łątkowska Mirosława

Mirosława Łątkowska, ur. 3 XII 1952 we Wrocławiu. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Kulturoznawstwa (1976) i Podyplomowego Studium Edytorstwa Współczesnego przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2012).

1966-1971 w ZHP, instruktor. Od 1970 członek Klubu Młodych Autorów w tygodniku „Na Przełaj”, 1970-1972 uczestniczka Operacji 1001 Frombork, w gronie redaktorów tygodnika Operacji „Na Przełaj przez Frombork”. 1974-1975 w Teatrze Kalambur we Wrocławiu w zespole Jacka Wekslera. 1976-1981 nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach; członek ZNP.

1981-1987 ponownie we Wrocławiu. 1982-1990 członek (w 1985 zaprzysiężona) Solidarności Walczącej; w 1982 uczestniczka demonstracji we Wrocławiu, w jej mieszkaniu odbywały się spotkania SW, Marek Tumidajewicz nagrał film – wywiad z Kornelem Morawieckim; w kontakcie m.in. z Andrzejem Zarachem, Krzysztofem Błachutem i Andrzejem Mycem. 1982/1983 prowadziła wykłady w Wyższej Szkole Muzycznej i Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie Filia we Wrocławiu; nauczycielka historii w SP nr 80 tamże; w 1984 kierownik Galerii Młodego Widza w Biurze Wystaw Artystycznych tamże, zwolniona po odmowie współpracy z SB. W 1985 współzałożycielka (z Wiesławem Żywickim i Adamem Borowskim) Niezależnego Wydawnictwa Książkowego Wers, do 1989 m.in. redaktorka i maszynistka. W 1986 kurier K. Morawieckiego do Norwegii (Komitet Helsiński) i Szwecji (Szwedzki Komitet Pomocy dla Solidarności w Lundzie). Od 1987 działaczka Oddziału SW w Warszawie.

Od 1989 współzałożycielka i współwłaścicielka (z mężem Adamem Borowskim) Oficyny Wydawniczej Volumen kontynuującej działalność podziemnych wydawnictw Wers i Prawy Margines, redaktor, wydawca, twórczyni serii wydawniczych (m.in. od 1994 Nowa Marianna, w 2010 Kanon Literatury Podziemnej). Równolegle: 1994-2007 (nieetatowy) nauczyciel akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej (od 1996 Akademia Teatralna), w 2003 autorka cyklu wykładów w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku, 2003-2019 nauczyciel akademicki (nieetatowy) w Katedrze Edytorstwa Wydziału Humanistycznego UKSW, a także 2018-2019 w Podyplomowym Studium Edytorstwa Współczenego tamże; od 2008 szkoleniowiec w Fundacji na rzecz Rozwoju Dziennikarstwa przy Uniwersytecie Warszawskim. 2001-2006 redaktor (m.in. dla wydawnictw: Świat Książki, Oficyna Naukowa, Larousse Polska, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwa UKSW); 2006-2010 redaktor naczelna, organizator i koordynator zespołu projektu ''Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989''; w 2010 współpracowniczka projektu IPN Rok Kultury Niezależnej, m.in. współorganizatorka koncertu Droga do wolności. Zaangażowana w protest i działalność przeciwko ograniczeniu od 2012 lekcji historii w szkołach ponadgimnazjalnych.

Wyróżniona medalem Zasłużony Działacz Kultury (2001).

Przemysław Miśkiewicz

Opcje strony

do góry