Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Łebkowski Tadeusz

Tadeusz Łebkowski, ks., ur. 24 IX 1949 w Sierpcu. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, święcenia kapłańskie (1975).

1975–1976 wikariusz w parafii św. Katarzyny w Gołubiu Dobrzyniu, 1976–1982 duszpasterz oazowy dzieci i młodzieży, pielgrzymek, parafialny w parafii św. Jana Chrzciciela w Płocku.

25 VI 1976 uczestnik protestacyjnego przemarszu pod siedzibę KW PZPR w Płocku.

Pod koniec VIII 1980 mąż zaufania delegacji (z Janem Brodzkim) Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych jadącej do Gdańska z oświadczeniem poparcia dla strajku w stoczni. W 1980 na prośbę Regionu Płockiego sprawował ceremonię poświęcenia krzyży dla KZ płockiej „S” w kościele św. Jana Chrzciciela. 29 III 1981 podczas strajku w MZRiP, w zw. z kryzysem bydgoskim, na zaproszenie „S” odprawił mszę dla przedstawicieli zakładowych KS.

IX 1981 uczestnik I KZD w charakterze gościa honorowego. W głoszonych kazaniach krytycznie odnosił się do oficjalnej propagandy, nawiązywał do bieżącej rzeczywiści społ.-polit.; uznawany za kapelana płockiej „S”.

13 XII 1981 w parafii św. Jana Chrzciciela celebrans mszy w intencji uczestników II WZD Regionu Płockiego, nast. na terenie kościoła uczestnik zebrania pozostałych na wolności delegatów; członek delegacji związkowej (m.in. z Tadeuszem Taworskim, Andrzejem Sosnowskim, Janem Olkiewiczem) do pełnomocnika Komitetu Obrony Kraju w Płocku ws. internowanych w nocy miejscowych działaczy „S”; 15 XII 1981 po rewizji w domu zatrzymany na 12 godz., przesłuchiwany w KW MO w Płocku.

I 1982 założyciel Komitetu Pomocy Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom przy kościele św. Jana Chrzciciela, mającego na celu zbieranie funduszy oraz pomocy rzeczowej internowanym, organizator zbiórek pieniężnych. II 1982 we Włocławku po odwiedzinach u internowanych w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku-Mielęcinie na kilka godz. zatrzymany i rewidowany na komendzie MO. 1982–1986 wikariusz w parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika przy kościele św. Trójcy w Mławie. 1980–1985 organizator mszy za Ojczyznę w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku, kościele parafii św. Stanisława BM w Mławie. 1986–1988 Diecezjalny Wizytator Nauki Religii w Kurii Diecezjalnej Płockiej, 1988–2014 proboszcz w parafii św. Maksymiliana Kolbe w Płocku, organizator i uczestnik patriotycznych uroczystości rocznicowych tamże, inicjator pamiątkowych tablic AK, powstania warszawskiego, zbrodni katyńskiej i miejsc kaźni na Wschodzie, a także upamiętnienia katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem w 2010, od 2010 Diecezjalny Duszpasterz Ludzi Pracy Diecezji Płockiej.

16 III 1989 – 1991/1992 duszpasterz nauczycieli i wychowawców diecezji płockiej, 1994–2007 asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia im. Św. Brata Alberta działającego w kościele św. Dominika tamże.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2017), Złotym Krzyżem Zasługi (2011), wyróżniony Złotą Odznaką Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność (2005).

31 V 1980 – 15 III 1983 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO w Płocku w ramach SOR krypt. Turysta; 17 X 1986 – 18 X 1989 przez Wydz. IV WUSW w ramach SOR krypt. Kontynuator; od 29 IX 1986 w ramach TEOK nr 371582; 1 III 1985 – 27 XII 1989 przez Wydz. III Dep. III/Dep. OKPP MSW w ramach ZO/SOS/KE krypt. Latynos.

Tadeusz Ruzikowski

Płock, Region Płock, Mława

Opcje strony

do góry