Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Łętowska Grażyna

Grażyna Łętowska (obecnie Raszkowska), ur. 30 I 1960 w Nakle. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Wydz. Filologii Polskiej (1982).

W 1981 w NZS, wiceprzewodnicząca NZS na UMK, redaktor naczelna pisma NZS UMK „Immunitet”, autorka tekstów; współredaktor „Informatora Strajkowego NZS UMK”; w 1981 zatrudniona w obsłudze prasowej I KZD.

Po 13 XII 1981 w ukryciu, uczestniczka produkcji ulotek protestacyjnych, kolporterka prasy podziemnej między Warszawą a Toruniem; 28 XII 1981 internowana w Ośr. Odosobnienia w Bydgoszczy-Fordonie i w Gołdapi, 9 II 1982 zwolniona. 1982-1992 bez zatrudnienia (przy mężu); do 1988 uczestniczka transportu wydawnictw niezależnych w Warszawie.

1992-1995 menedżer w firmie komputerowej; 1996-1998 redaktor w specjalistycznym wydawnictwie informatycznym; od 1997 dziennikarka dziennika „Rzeczpospolita”.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), wyróżniona medalem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Unitas Durat Paltinatus Cuiaviano-Pomeraniensis (2011).

 

Krzysztof Biernacki

Toruń, Region Toruński

Opcje strony

do góry