Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Łoik Jerzy

Jerzy Łoik, ur. 14 VI 1934 w Drohobyczu. Absolwent Politechniki Śląskiej, Wydz. Elektrycznego w Gliwicach (1960), doktorat (1978).

1958–1986 kierownik zespołu w Biurze Projektów i Realizacji Inwestycji Przemysłu Syntezy Chemicznej PROSYNCHEM w Gliwicach.

Od IX 1980 w „S”. I 1982–IV 1986 współzałożyciel (z Jerzym Buzkiem i Krzysztofem Gosiewskim) pisma „RIS. Regionalny Informator »Solidarności« Śląsko-Dąbrowskiej”, odpowiedzialny razem z Marianem Maciejczykiem za koordynację druku i kolportażu. V 1982–I 1983 współtwórca zaplecza techniczno-merytorycznego Regionalnej Komisji Konsultacyjnej, nast. RKW „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. 1982 w składzie zespołu opracowującego dokument programowy TKK Społeczeństwo podziemne. V 1985–IV 1986 organizator druku pisma „Jesteśmy”. 14 IV 1986 zatrzymany, nast. aresztowany, osadzony w AŚ w Katowicach, zwolniony z pracy, 10 IX 1986 zwolniony na mocy amnestii.

1986–1994 m.in. menedżer projektu w Centrum Badawczo-Wdrożeniowym MERCOMP w Warszawie Falenicy-Oddział w Gliwicach, 1994–1996 MERKON Gliwice – samodzielna działalność gospodarcza, 1996–2017 wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA. Od 2017 na emeryturze. Od 2004 przewodniczący Rady Nadzorczej Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju. 1989 członek Komisji Kontroli Wyborów działającej z ramienia Śląsko-Dąbrowskiego KO „S” w wyborach do Sejmu i Senatu.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2012).

1986–1988 rozpracowywany przez p. V RUSW w Gliwicach w ramach SOR krypt. Grupa.

 

Halina Żwirska

Opcje strony

do góry