Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Łojek Jerzy

Jerzy Łojek, ur. 3 IX 1932 w Warszawie, zm. 7 X 1986 tamże. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek historia (1956), doktorat (1961), habilitacja (1967).

1957–1960 pracownik Zakładu Badań Prasoznawczych RSW Prasa w Warszawie, 1960–1967 Pracowni Historii Czasopiśmiennictwa PAN. 1967–1982 docent w IBL PAN. 1973–1983 w ZLP. Od 1979 współpracownik niezależnego pisma „Głos” oraz Wydawnictwa Głos, współpracownik ROPCiO i KSS KOR.

Od 1980 w „S”, od 1980 kierownik Pracowni Historycznej Ośrodka Badań Społecznych Regionu Mazowsze, inicjator utworzenia Koła Autorów Form Literackich przy ZR Mazowsze.

V 1981 współzałożyciel tajnego KO, fundatora pierwszego pomnika katyńskiego na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie, od VIII 1980 działacz jawnego Obywatelskiego Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Katynia. IX 1981 sygnatariusz deklaracji założycielskiej Klubów Służby Niepodległości.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce. Od 1983 na wcześniejszej emeryturze. Współpracownik PPN, w Radzie Naczelnej PPN (m.in. autor i współautor dokumentów programowych, np. projektu Konstytucji III RP), autor tekstów w „Polsce Niepodległej” (ps. Łukasz).

Badacz historii politycznej Polski oraz stosunków polsko-rosyjskich w XVII–XX w., współredaktor naukowy Historii prasy polskiej, t. I–IV (1976–1980); autor ponad 300 art. i 34 książek (ps. Antoni Jałowiecki, Leonard Jerzewski, Leopold Jerzewski, Łukasz Jodko), m.in.: 17 września 1939 (Głos, Warszawa 1978), Dzieje sprawy Katynia (Głos, Warszawa 1980), Kalendarz historyczny (Głos, Warszawa, 1985), Orientacja rosyjska w polskiej polityce niepodległościowej (Warszawa Biblioteka Historyczna i Literacka 1980), Szansa Konstytucji 3 Maja (Głos, Warszawa 1984); monografii, eseista, tłumacz literatury francuskiej, redaktor wydanych w podziemiu książek Spojrzenie z drugiej strony. Relacja z Gdańska 1970 (Głos, Warszawa 1981) i Kalendarz historyczny (Warszawa Głos, 1985).

Laureat nagrody polonijnej The Alfred Jurzykowski Foundation Award (1974) za twórczość naukowo-pisarską, nagrody Niezależnej Fundacji Popierania Kultury Polskiej im. Jerzego Bonieckiego w Sydney (1981). Od 1989 przez Fundację im. Jerzego Łojka przy Instytucie Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku przyznawana jest nagroda za wybitne prace nt. historii Polski 1772–1956.

26 III 1976–9 III 1979 rozpracowywany przez Wydz. III KS MO w ramach SOS krypt. Petent; 22 III 1979–17 X 1986 przez Wydz. III-1/III KS MO/SUSW w ramach KE/SOR/KE krypt. Petent.

Krzysztof Biernacki

Opcje strony

do góry