Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Łomociński Eugeniusz

Eugeniusz Łomociński, ur. 16 VI 1937 w Zambrowie, zm. 23 VI 2009 tamże. Ukończył LO Kadetów w Warszawie (1956).

1958–1959 służba wojskowa, od 1960 technik włókienniczy, mechanik, mistrz tkacki w Zambrowskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego.

Od jesieni 1980 w „S”, od 16 XI 1980 członek MKZ w Zambrowie, od 8 II 1981 po przekształceniu w MKK przew. struktury, od 29 VIII 1981 przew. Zarządu Oddziału w Zambrowie Regionu Mazowsze. III 1981 w czasie tzw. kryzysu bydgoskiego przew. MKS w Zambrowie. I, II i X 1981 współorganizator strajków w ZZPB, doradca straży robotniczej.

13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Białymstoku i Suwałkach, 4 III 1981 zwolniony. 1982–1989 w kontakcie z działaczami opozycji, m.in. Markiem Rutkowskim, uczestnik obrotu podziemną prasą, akcji ulotkowych, współpracownik KIK, wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, 1983–1989 członek koła Powściągliwości i Pracy w Zambrowie. 1985 z M. Rutkowskim w imieniu działaczy z Zambrowa zamówił, przewiózł i zamontował w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie tablicę poświęconą pamięci ks. Jerzego Popiełuszki; uczestnik przewiezienia do tegoż kościoła sztandaru zambrowskiej „S”. Od 4 XII 1988 członek komitetu odbudowy pomnika powstańców styczniowych w Zambrowie, od 2 IV 1989 członek Komisji Wykonawczej tegoż komitetu.

1989 członek KO tamże, od 1989 ponownie w „S”, członek KZ. Od 1994 na emeryturze, 1998–2002 radny Rady Miasta Zambrowa z listy AWS.

22 V 1982–18 III 1989 rozpracowywany przez p. V RUSW w Zambrowie w ramach KE krypt. Kadet.

Marcin Zwolski

Region Mazowsze, Zambrów

Opcje strony

do góry