Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Łopatka Józef

 

Józef Łopatka, ur. 12 II 1951 w Bielsku-Białej. Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne tamże (1971).

21 III 1968 uczestnik demonstracji młodzieży pod pomnikiem Adama Mickiewicza w Bielsku-Białej.

1971–1975 pomocnik maszynisty w Lokomotywowni PKP Czechowice-Dziedzice, 1975–1982 mechanik, nast. bibliotekarz w Dyrekcji Rejonowej Kolei Państwowych w Bielsku-Białej.

Od IX 1980 w „S”; od I 1981 wiceprzew. KZ, V, XI 1981 delegat na I i II WZD Regionu Podbeskidzie, od VI 1981 członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej Regionu Podbeskidzie.

13 XII 1981 wyniósł z siedziby KZ zakładowy sztandar „S”, który ukrył w domu; 14–15 XII 1981 uczestnik pierwszych konspiracyjnych spotkań w Bielsku-Białej, współtwórca podziemnej „S”, członek 5-osobowego kierownictwa tzw. Drugiego Szeregu „S” Regionu Podbeskidzie. 16 XII 1981 aresztowany, 7 I 1982 skazany przez Sąd Wojewódzki w Bielsku-Białej w trybie doraźnym na 5,5 roku pozbawienia wolności, osadzony w ZK w Raciborzu, Strzelcach Opolskich, Wrocławiu i Strzelinie, 11 IV 1983 zwolniony warunkowo. II 1982 zwolniony z pracy. 1983–1989 kolporter podziemnych pism, m.in. „Solidarność Podbeskidzia”, „Solidarni” i „Tygodnik Mazowsze”; 1983–1984 archiwista w spółdzielni Domena Bielsko-Biała, zwolniony po interwencji SB. 1984–1991 pracownik fizyczny, nast. majster w Przedsiębiorstwie Polonijnym Marbet w Bielsku-Białej.

1989 założyciel „S” w PP Marbet, przew. KZ. 1990–1991 radny Rady Miejskiej Bielska-Białej z listy KO. 1991–1996 w Niemczech, praca dorywcza. Od 1997 na rencie. Od 1995 członek ogólnopolskiego Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego z siedzibą w Katowicach. 2004–2006 członek ugrupowania Inicjatywy dla Polski. Od 2008 członek PO. 2010–2014 radny Rady Miejskiej Bielska-Białej z listy PO. Od 2018 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

16 XII 1981 – 13 IV 1982 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Bielsko-Białej w ramach SOR krypt. Zastępcy; 11 V 1984 – 22 VII 1989 przez Wydz. V WUSW w ramach SOR krypt. Mela.

 

Artur Kasprzykowski

Region Podbeskidzie, Bielsko-Biała

Opcje strony

do góry