Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Łowiec Wojciech

Wojciech Łowiec, ur. 8 IV 1954 w Białymstoku. Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową.

W 1975 zasadnicza służba wojskowa. Od 1976 pracownik Białostockich Zakładów Graficznych.

8-10 IX 1980 uczestnik strajku, sekretarz KS w BZGrafie, od IX 1980 w „S”; członek KZ; delegat na I WZD Regionu Białystok, wiceprzewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Białymstoku, zwolniony 30 XII 1981. 1982-1983 represjonowany: wielokrotne przesłuchania, rewizje w mieszkaniu.

Od 27 VII 1989 członek Prezydium Tymczasowego ZR Białystok; 13-14 I 1990 delegat na WZD Regionu Białystok, wiceprzewodniczący ZR, od 21 IX 1990 (po rezygnacji Stanisława Marczuka) p.o. przewodniczący, 15 II 1992 – 2 X 1993 przewodniczący. W 1993 członek Zespołu Roboczego KK ds. Walki z Bezrobociem. W V 1993 przewodniczący Regionalnego KS w Białymstoku.

Do 30 X 1981 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Białymstoku w ramach SOS [krypt. Stawka?]; do 8 X 1983 przez Wydz. II WUSW w Białymstoku w ramach SOS krypt. Niepoprawny; do 4 X 1984 przez Wydz. III WUSW w Białymstoku w ramach SOR krypt. Redaktor.

 

Tomasz Danilecki

Białystok, Region Białystok

Opcje strony

do góry