Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Łucyk Krzysztof

Krzysztof Łucyk, ur. 27 IV 1948 w Bytomiu (śląskie). Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1979).

W 1973 zatrudniony w KWK Dymitrow w Bytomiu; 1974 w Spółdzielni Inwalidów w Chorzowie Oddział w Bytomiu; 1975 w Ośrodku Pomiarów i Automatyki Bytomskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego z siedzibą w KWK Powstańców Śląskich w Bytomiu; 1975-1984 w Zakładzie Pomiarowo-Badawczym Energetyki Energopomiar w Gliwicach; 1967-1980 działał w Duszpasterstwie Akademickim w kościele oo. Franciszkanów św. Wojciecha i w Jezuickim Ośrodku DA w Bytomiu; uczestnik spotkań, współorganizator kursu samokształceniowego z filozofii. 1977-1980 działacz KSS KOR w Grupie Janusza Iżyka z Zabrza; kolporter wydawnictw niezależnych, pozyskiwał i przechowywał u siebie materiały poligraficzne.

Od X 1980 w „S”. 4 XII 1981 uczestnik manifestacji w Bytomiu na Sobieskiego, podczas wizyty kardynała J. Glempa.

W 1982 rewizja w domu. W 1982 prowadził zbiórki pieniędzy w zakładzie pracy, w ramach pomocy rodzinom represjonowanych działaczy. 1983-1990 członek RKK Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. 1983-1989 współpracownik Solidarności Walczącej. V 1983 – 1990 udostępniał własne mieszkanie w Bytomiu jako kwaterę SW (ukrywał Jadwigę Chmielowską). 1984-1989 w prywatnym warsztacie Elektropomiar w Bytomiu zatrudniał pozostającą bez pracy J. Chmielowską. 1983-1988 zaangażowany w druk miesięcznika „Wolni i Solidarni” i „Podziemnego Informatora Katowickiego” (druk w mieszkaniu w Bytomiu). W 1987 przeszkolony w zakresie poligrafii przez Tadeusza Drzazgowskiego. 1984-1991 właściciel prywatnego Zakładu Elektroinstalacyjnego Elektropomiar w Bytomiu; od 1991 inspektor nadzoru ds. elektrycznych w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Bytomiu (obecnie ZBM Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o. w Bytomiu). Podczas III pielgrzymki papieża Jana Pawła II w VI 1987 uczestnik demonstracji w Gdańsku na Zaspie. 1988-1989 redaktor naczelny pisma „Punkt”.

Od 1991 kolejno delegat KZ do Sekcji Pracowników Gospodarki Komunalnej i Mieszkalnictwa przy ZR, 1998-2002 delegat do Sekcji Krajowej Pracowników Mieszkalnictwa i Gospodarki Komunalnej oraz do Regionalnego Sekretariatu Służb Publicznych; przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sekretariatu Służb Publicznych ZR Śląsko-Dąbrowskiej „S”. 1993-1997 członek Ruchu dla Rzeczpospolitej, przewodniczący Koła w Bytomiu, delegat na zjazdy, członek Rady Politycznej, członek Zarządu Wojewódzkiego RdR w Katowicach. 1997-2001 członek Zarządu Akcji Wyborczej Solidarność w Bytomiu, delegat na Zjazd Wojewódzki AWS w Katowicach. 1998-2000 delegat na WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Halina Żwirska

Opcje strony

do góry