Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Łukaszewski Piotr

Piotr Łukaszewski, ur. 2 X 1953 w Piotrkowie Kujawskim. Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Toruniu (1974).

1977-1985 pracownik Zakładów Włókien Chemicznych Elana tamże.

Od IX 1980 w „S”; przewodniczący Komisji Oddziałowej, członek KZ w Elanie, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Toruńskiego; członek ZR; w 1981 współzałożyciel toruńskiego KOWzP.

13 XII 1981 uczestnik strajku w Elanie, członek KS. Po 13 XII 1981 współorganizator i jeden z 5 liderów tajnego Tymczasowego Prezydium ZR, do IV 1982 współorganizator kontaktów zagranicznych (m.in. z radiem France Internationale przez Bernarda Margueritte’a), kolportażu wydawnictw podziemnych w zakładach pracy; oraz (ze Zbigniewem Bobińskim i Gertrudą Przybylską) Rejonowego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności, Zwolnionym z Pracy i ich Rodzinom (Diecezjalny Ośrodek Charytatywno-Społeczny) przy parafii Wniebowstąpienia NMP; 1982-1985 współzałożyciel podziemnego pisma „Elana”, dostawca papieru i sprzętu; do 1989 kolporter wydawnictw podziemnych; 30 IV 1982 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Toruniu, następnie w Inowrocławiu (gdzie zarażono go żółtaczką), 22 VI 1982 skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w tzw. procesie elanowskim na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata i karę grzywny. 1983-1989 współpracownik RKW, organizator dzielnicowej struktury podziemnej „S” w dzielnicy Mokre w Toruniu; 1983-1986 w składzie (opanowanej przez „S”) Rady Pracowniczej w Elanie. 1983-1984 (z Januszem Umińskim i Stanisławem Śmiglem) prowadził próby sprzętu i nadawał audycje radia „S” w paśmie UKF. Od 1984 członek Toruńsko-Warszawskiego Komitetu Upamiętniającego Miejsce Uprowadzenia ks. Jerzego Popiełuszki. Działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii Wniebowstąpienia NMP, 1984-1988 współorganizator Dni Kultury Chrześcijańskiej, 1986-1988 Mszy za Ojczyznę w parafii NMP. W 1985 udostępniał lokal na emisję Radia „S” (prowadzonego przez Stanisława Śmigla) i haseł solidarnościowych w paśmie TVP1, 26 IX 1985 w momencie wkroczenia SB uciekł po balkonach; 28 IX 1985 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Toruniu, następnie w Bydgoszczy, 22 I 1986 skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata i karę grzywny, w 1986 sprawę umorzono na mocy amnestii; zwolniony z pracy (kolejne sądy łącznie z SN odmówiły przywrócenia go do pracy); wielokrotnie zatrzymywany, poddawany rewizjom, 1985-1986 bez zatrudnienia, 1986-1993 kierownik zespołu terapeutycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu. W 1987 członek jawnego Tymczasowego Komitetu Założycielskiego „S” w Elanie, łącznik pomiędzy toruńskimi zakładami pracy. 1987-1988 kurier przewożący sprzęt dla radia Solidarności Walczącej we Wrocławiu.

1989-1991 przywrócony do pracy w Elanie, członek KZ „S” tamże, od 1990 wiceprzewodniczący; honorowy członek ZR. Od 1991 własna działalność gospodarcza.

Autor wniosków racjonalizatorskich w dziedzinie elektroniki.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

1982-1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Toruniu w ramach SOS krypt. Siatka; 1984-1985 przez Wydz. V WUSW w Toruniu w ramach KE krypt. Brodacz; 1985-1988 przez Wydz. III WUSW w Toruniu w ramach SOR krypt. Łącznik; 1988-1989 przez Wydz. III WUSW w Toruniu w ramach KE krypt. Łącznik Łącznik „Łącznik”, podtytuł: „Jednokartkówka Komitetu Oporu NSZZ «Solidarność»”, pismo wydawane przez Komitet Oporu „S”, następnie (od nr. 37) przez Międzyzakładowe Tajne Komisje „S” (od nr. 41: Tajne Komisje Zakładowe „S”) w Gdańsku XII 1981 – 24 XII 1982. II.

 

Krzysztof Biernacki

Toruń, Region Toruński

Opcje strony

do góry