Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Łukomski Edmund

Edmund Łukomski, ur. 26 lipca 1945 w Inowrocławiu. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej (1969).

1969-1977 oficer zawodowy LWP, starszy pomocnik szefa służb technicznych, starszy wykładowca. W 1976 skazany wyrokiem Sądu Garnizonowego w Olsztynie na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata za czynną napaść na funkcjonariusza MO, w 1977 zwolniony z wojska; 1977 – X 1980 inżynier mechanik, główny specjalista ds. napraw, kierownik działu ruchu w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Olsztynie.

Od IX w „S”, współorganizator MKZ, w III 1981 przemianowanego na TZR, do VI 1981 przewodniczący; od V 1981 członek Regionalnego KOWzP; w VI i IX 1981 delegat na I WZD Regionu Warmińsko-Mazurskiego, od VI 1981 członek Prezydium ZR, skarbnik, delegat na I KZD.

17 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Iławie, 23 I 1982 aresztowany (z Andrzejem Boberem i Elżbietą Obiedzińską) pod zarzutem zagarnięcia 2 mln zł na szkodę ZR „S” (decyzją Prezydium ZR pieniądze pobrano 12 XII 1981, następnie zdeponowano u ks. Juliana Żołnierkiewicza – proboszcza parafii NSPJ w Olsztynie), przetrzymywany w AŚ w Olsztynie, sprawę umorzono; 19 IV 1982 ponownie internowany w Ośr. Odosobnienia w Iławie, od 23 VI w Kwidzynie (czasowo hospitalizowany w szpitalu w Prabutach), zwolniony 22 XII 1982.

Od 20 IV 1983 na emigracji w Kanadzie; 1983-1985 mistrz mechanik w Jumbo Express Ltd., 1985-2007 elektryk w Brotherhood of Electrical Workers, od 2007 na emeryturze.

Zmarł w 11 VIII 2014 w Olsztynie.

Pośmiertnie w 2016  przyznano odznakę honorową "Działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych", a w 2017 odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności.

Renata Gieszczyńska

Opcje strony

do góry