Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Łukowska-Karniej Hanna

Hanna Łukowska-Karniej, ur. 7 VIII 1941 w Nowej Borowlance w Kraju Ałtajskim na Syberii. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek historia (1970).

1965-1967 laborant techniczny w Katedrze Ekonomiki Politechniki Wrocławskiej, 1967-1972 operator maszyny cyfrowej Odra w Instytucie Ekonomii i Organizacji PWr, 1972-1986 pracowniczka Biblioteki Instytutu Matematyki Pwr. W 1968 uczestniczka wydarzeń marcowych we Wrocławiu. Od 1979 prowadziła tajną bibliotekę wydawnictw niezależnych; kolporterka „Biuletynu Dolnośląskiego”.

Od X 1980 w „S”. 13 XII 1981 ukryła Kornela Morawieckiego, w wyniku czego jej mieszkanie stało się miejscem utworzenia struktury poligraficznej i kolportażowej powstającego RKS Dolny Śląsk oraz pierwszą podziemną siedzibą redakcji pisma „Z Dnia na Dzień”; do V 1982 uczestniczka prac RKS; główna łączniczka i asystentka Kornela Morawieckiego, organizatorka miejsc jego ukrywania się i tajnych spotkań; w VI 1982 współorganizatorka Solidarności Walczącej, członek Rady i Komitetu Wykonawczego SW. W V 1983 zatrzymana i przesłuchiwana w związku ze sprawą prowadzoną przeciw redaktorom i drukarzom pisma SW „Wiadomości Bieżące”. Na początku 1984, w związku z falą represji zagrożona aresztowaniem, w ukryciu, poszukiwana listem gończym; 6 VI 1984 aresztowana, zwolniona na mocy amnestii z 22 VII 1984. Po wyjściu nadal działaczka SW, wielokrotnie zatrzymywana, poddawana rewizjom. 9 XI 1987 ponownie aresztowana (z Kornelem Morawieckim), przetrzymywana w areszcie MSW, od 24 XII 1987 w AŚ Warszawa-Mokotów, następnie AŚ we Wrocławiu, w III 1988 w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu rozpoczął się proces z oskarżenia o działalność antypaństwową, przewodniczący składu sędziowskiego podjął decyzję o utajnieniu rozprawy, argumentując to manifestacyjną postawą przybyłego tłumu; po proteście obrony rozprawę odroczono; 20 IV 1988 zwolniona.

1992-2006 nauczycielka historii w Zespole Szkół nr 4 we Wrocławiu.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, (Londyn 1988); Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Od 7 IX 1982 rozpracowywana przez Wydz. III-1 KW MO/Inspektorat 2 WUSW we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Książka.

 

Artur Adamski

Solidarność Walcząca, Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry