Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Łużny Jan

Jan Łużny, ur. 22 VII 1942 we Lwowie, zm. 27 I 2012 w Tarnowskich Górach. Ukończył Szkołę SP w Bobrownikach (1956).

1956–1967 m.in. uczeń ZSZ przy KWK Bytom w Bytomiu, kierowca w Przedsiębiorstwie Budowlanym Przemysłu Węglowego w Zabrzu. 1967–1970 pracownik KWK Bytom, 1970–1972 operator kruszarki w Zakładach Dolomitowych w Tarnowskich Górach, 1972–1982 m.in. spawacz-ślusarz w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie.

4–6 IX 1980 wiceprzew. Zakładowej Komisji Pracowników w zakładzie, 6–10 IX 1980 współorganizator strajku, wiceprzew. KS, od 10 IX 1980 wiceprzew. Zakładowego Komitetu Robotniczego, nast. Komitetu Założycielskiego „S”, od 8 I 1981 wiceprzew. Prezydium KZ. 3 V 1981 współorganizator uroczystości w Hucie Cynku, podczas której poświęcono sztandar KZ i figurę św. Floriana. 1981 m.in. organizator zaopatrzenia dla poligrafii MKZ, nast. Podregionu „S” Tarnowskie Góry. VII/VIII 1981 delegat na I WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, członek ZR, w Dziale Interwencji ZR. IX/X delegat na I KZD, członek KK. XI 1980–1983 w KPN. 17 XI–13 XII 1981 przew. MKK „S” w Tarnowskich Górach.

13 XII 1981 zatrzymany w Gdańsku, nast. internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, nast. w Zabrzu-Zaborzu, 23 III 1982 po przebytym zawale serca przeniesiony do szpitala, od 14 VII 1982 na przepustce ważnej do 31 VIII 1982, m.in. na rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Tarnowskich Górach. 25 VIII 1982 rewizja mieszkania, znalezienie wydawnictwa drugiego obiegu, cofnięcie przepustki i nakaz stawienia się 27 VIII 1982 w Ośr. Odosobnienia w Uhercach (przybył 7 IX 1982). 14–24 IX 1982 na leczeniu szpitalnym w Lesku, 24 IX 1982 przewieziony do I Kliniki Kardiologicznej Akademii Medycznej w Krakowie. 11 XII 1982 zwolniony z internowania.

Od V 1983 na emigracji w USA, m.in. spawacz i mechanik samochodowy w warsztatach, zakładach budowlanych, przy budowach dróg i mostów.

2004 powrócił do kraju.

Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

1980–1981 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Katowicach w ramach SOS krypt. Jurek, 1981–1983 przez Wydz. ­IIIA/V/V-1 KW MO w Katowicach w ramach SOS krypt. Konfederata.

 

Weronika Rudnicka|Jarosław Neja

Katowice, KPN, Podregion NSZZ «Solidarność» Tarnowskie Góry, Region Śląsko-Dąbrowski, Tarnowskie Góry

Opcje strony

do góry